Startsida Umeå kommun
Cyklister som möter varandra på cykelbana

Samråd om nytt cykeltrafikprogram

Vi har tagit fram förslag till ett nytt cykeltrafikprogram. Det nya programmet ska visa hur kommunen ska arbeta vidare för att fortsätta öka andelen resor med cykel och förbättra situationen för Umeås cyklister. Programmet är ute på samråd mellan 13 november och 21 december. Under den tiden vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget.

Läs mer om cykeltrafikprogrammet och lämna synpunkter

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
mejl

Hanna Ahnlund
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 05
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.