Startsida Umeå kommun
Karta på området som berörs på kajen.

Den röda markeringen visar det område som berörs på kajen.

Samråd om vattenverksamhet vid "Katamarankajen"

Vi planerar att åtgärda den så kallade Katamarankajen öster om Kyrkbron. Vid besiktningar av kajen har vi noterat sprickbildning och skador. Längst vattenlinjen finns erosion på pålarna och issprängning i sprickorna.

Den befintliga överbyggnaden ska tas bort och ersättas med ett erosionsskydd och ett trädäck. Vi kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken och arbetena utförs så snart vi får tillståndet.

Synpunkter från berörd ägare till vatten och fiske samt andra sakägare kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Läs mer om hur du lämnar dina synpunkter

Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.