Startsida Umeå kommun
Karta på tänkbara placeringar för stationer. Klicka på bilden för en större karta.

Stationer för utlåning av lastcyklar

Nu kommer umeborna att få testa att använda en lastcykelpool. Det har tekniska nämnden beslutat. Det här är ytterligare ett sätt att försöka öka andelen hållbara transporter i Umeå. Tanken är att lastcyklar ska lånas ut till invånarna. Inledningsvis blir det tre ”stationer”, en i centrum, en på universitetsområdet och en på Söderslätts handelsområde.

Byggandet av det framtida Umeå innebär en förtätning av den nuvarande staden. Det i sin tur innebär att fler människor ska rymmas på mindre utrymme. Cykeln och lastcykeln tar mindre plats än en bil.

– En del av utmaningen ligger i att få fler invånare att välja hållbara färdmedel som tar mindre plats i staden och som värnar om vår miljö och då främst luften inne i centrala Umeå, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har gett Gator och parker i uppdrag att genomföra projektet. Starten är beräknad till hösten 2016. Projekttiden blir 3 år och en årlig utvärdering ska göras till nämnden inför framtida beslut.

Börjar med tre stationer

Tanken är att låna ut lastcyklar till invånare inom Umeå stad. I ett första steg inrättas tre stationer (cykelgarage) med 8 cyklar vardera; en inom centrumfyrkanten; en på universitets-/sjukhusområdet samt en station på Söderslätts handelsområde. Till en början kommer poolen utgå från att man hämtar och lämnar cykeln på samma station.

På sikt planerar kommunen att man ska kunna hämta/lämna på olika stationer. Om intresset finns kan systemet kompletteras med ytterligare stationer i andra områden.

Hållbara transporter för och av umebor

I första hand är det umebor som erbjuds möjligt att välja ett annat färdmedel än bilen. På så sätt skapas förutsättningar för fler hållbara transporter inom Umeå. Kommunens förhoppning är att lastcykelpoolen ska kunna ersätta hushållens andra bil eller enda bil och att den leder in potentiellt framtida bilköpare på ett cykelinköp istället.

I samarbete med fastighetsägare

Ett samarbete har inletts med några engagerade fastighetsägare. Akademiska hus samt IKEA och IKEA Centres blev en del av projektet under hösten 2015.

– Fler fastighetsägare och intresserade ska kunna ansluta sig till systemet i framtiden, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.


V hade ett tilläggsyrkande som avslogs med 4-2 (4 avstod). V reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Karin Isaksson
gatu- och parkchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.