Startsida Umeå kommun
Bild på cyklister på Kungsgatan

Umeå är en bra cykelstad

I Umeå cyklar nästan en tredjedel av invånarna till arbetet/skola och var femte umebo fortsätter att cykla på vintern. Umeå är bäst på att cykla i Sverige, har nöjda cyklister och det blir fler och fler umebor som väljer att cykla. Kanske beror det på de cykelsatsningar kommunen gör och att Umeå har ett sammanhängande och tryggt cykelvägnät som underhålls bra.

Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga och där spelar cykeln en central roll. För att satsningarna på cykel ska bli tydliga för alla har Umeå kommun sammanställt allt som gjorts under 2015 och tagit fram ett cykelbokslut.

Cykelbokslutet beskriver cykelläget, ger en god överblick över vad som har skett under året och kort berättar om kommande års cykelsatsningar. Tanken är att cykelbokslutet ska vara uppbyggt på liknande sätt år från år för att lätt kunna jämföra resultat mot tidigare år.

– Jämför man Umeå med andra städer när det gäller cykling och cykelplanering står sig kommunen väl i konkurrensen. Det är riktigt glädjande att kommunens arbete går mot de mål kommunen har satt upp. Umeå är en bra cykelstad, men det finns fortfarande delar som går att utveckla ännu mer, säger Katarina Bergström, trafikplanerare, Umeå kommun.

Framtida utmaningar

Det blir fler cyklister, vilket ställer högre krav på infrastrukturen när vi blir fler som rör oss på gång-och cykelvägarna, och en framtida utmaning är att öka separeringen mellan fotgängare och cyklister.

– I framtiden kanske vi även behöver skilja på olika typer av cyklister på grund av att olika cyklar håller olika fart, till exempel elcyklar kontra traditionella cyklar, säger Katarina Bergström.

Fler cyklister

Umeå är en bra stad att cykla i och det visar bland annat resvaneundersökningen från 2014 där andelen som cyklar har blivit fler/ökat. Vidare visar medborgarundersökningen som SCB genomför att kommuninvånarna är nöjda med gång-och cykelvägarna när det gäller trafiksäkerhet, belysning, snöröjning och skötsel och underhåll. Allt detta tyder på att kommunen arbetar i rätt riktning, men det finns delar som går att utveckla ytterligare. Läs om 2016 års cykelsatsningar i cykelbokslutet.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
070-264 33 79
mejl

Mer information

Cykelbokslut 2015 (pdf, 4,3 MB)

Läs mer om cykling i Umeå: www.umea.se/cykel

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.