Startsida Umeå kommun

Upphandling klar för bro till Bölesholmarna

Umeå kommun planerar att bygga en bro till Bölesholmarna och det blev Veidekke Entreprenad AB som fick uppdraget att i samarbete med kommunen utforma bron. Byggstarten är planerad till våren 2016.

Den nya bron kommer att gå över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Bron blir en förbindelse som knyter ihop stadens västra delar med Teg för de som går och cyklar. När bron är klar öppnar den också möjligheten att gå eller cykla ett längre alternativ av ”broarna runt” i Umeå.

Närmast blir det ett uppstartsmöte mellan Umeå kommun och entreprenören Veidekke där en rad detaljer ska fastställas.
– Vi kommer att skriva ett så kallat samverkansavtal med Veidekke. I praktiken innebär det att vi nu gemensamt med Veidekke ska ta fram hur bron ska utformas, säger Gunnar Teglund, gatuprojektchef, Umeå kommun.

Byggstarten beräknas till våren 2016 och budgeten är på 46 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet från Umeå kommun. Veidekke har lång erfarenhet av samverkanentreprenader. Genom att involvera alla frigörs kunskap och engagemang för att hitta de bästa lösningarna. Vi får säkrare arbetsplatser, blir effektivare, kvaliteten ökar och kostnaderna sänks, säger Mathias Rönnholm, regionchef, Veidekke Anläggning.

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
070-340 14 57
mejl

Mathias Rönnholm
regionchef
Veidekke Anläggning Nord
073-301 74 38
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.