Bredband och IT

Marken i Umeå är fiberrik

Bäst i väst, den placeringen fick Umeå i den undersökning från 2010 som listade bredbandshastigheten i världens städer. Sedan dess har det kommunala bolaget UmeNet uppgraderat nätet från 100 till 1 000 Mbit/s.

UmeNet har totalt lagt närmare 70 000 kilometer optofiberkabel och fiber, vilket ger 95 procent av invånarna i Umeå kommun tillgång till bredband via fiber.

Kapaciteten är en framgångsfaktor för den expanderande IT-sektorn. Dessutom är avancerade IT-lösningar en naturlig del av verksamheten för tillverkningsföretag, designers, forskare, sjukvård och många andra.

Kontakt

Har du frågor om IT-utveckling i Umeå kommun, kontakta:

Tomas Forsberg
IT-chef
090-16 11 52
mejl

Mer information

För att stödja Umeå kommuns övergripande mål om att Umeå ska vara känt för dynamisk tillväxt och attraktiv livsmiljö, så finns en IKT-strategi för Umeå kommun.

IKT-strategi (pdf)

Sidan uppdaterad 2015-02-20 av Anna-Lena Püschel Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!