Startsida Umeå kommun

Lokalbussar, Ultra

Biljetter, priser och lokala busslinjer

På Länstrafikens webbplats hittar du information om var du kan köpa biljetter, vilka priser som gäller och lokalbussarnas linjer.

Länstrafiken

Länstrafiken ansvarar för marknadsföring och information om lokalbussarna, Ultra. Frågor om Ultra-trafiken besvaras av informationscentralen på 0771-100 110. Länstrafiken är trafikhuvudman och upphandlare av Ultra-trafiken. Transdev är entreprenör och utför Ultra-trafiken.

Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.