Startsida Umeå kommun

Lokalbussar, Ultra

Biljetter, priser och lokala busslinjer


På Länstrafikens webbplats hittar du information om var du kan köpa biljetter, vilka priser som gäller och lokalbussarnas linjer.

Länstrafiken


Länstrafiken ansvarar för marknadsföring och information om lokalbussarna, Ultra. Frågor om Ultra-trafiken besvaras av informationscentralen på 090-16 22 50. Länstrafiken är trafikhuvudman och upphandlare av Ultra-trafiken. Nobina är entreprenör och utför Ultra-trafiken.

Umeå kommunföretag


Umeå kommunföretag håller i trafikplaneringen, det vill säga styr över vilken väg (linjesträckning) och hur ofta (turtäthet) lokalbussarna ska gå.
Kontakt
Länstrafiken

Ultra
information
090-16 22 50

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.