Startsida Umeå kommun
Bild på tunnel under Bomvägen

Allmänt

Gällande lagar, regler och föreskrifter ska följas.

För broarbeten hänvisas i första hand till:

* TRVK Bro 11 (publ. 20122:085) och TRVK Bro 11 (publ. 2011:086).

* Myndighetsföreskrifter angivna i TRVK Bro 11, A.1.2.2

* Litteraturförteckningen i bilaga 1 till TRVK Bro 11

* VVK Brounderhåll (publ. 2012:020)

* TRV AMA Anläggning 10 Publ: 2011:102

* TRV AMA Anläggning 10 Rev 2 publ: 2012:219

* Trafikverkets hemsida med gällande bro och tunneldokument: 

Gator och parker upphandlar underhåll och besiktningar av konstbyggnader. 


Broregister förs i BATMAN.

Sidansvarig

Erland Jonsson
erland.a.jonsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.