Startsida Umeå kommun
Bild på bussprioriteringsskylt

Allmänt

I lagstiftningen finns en mängd trafikregler som alla trafikanter ska känna till utan att några vägmärken behöver sättas upp. Det finns också möjlighet att lokalt bestämma om trafikregleringar. Skillnaden är att de senare alltid kräver ett vägmärke och/eller en vägmarkering.

Krav

Ska en trafikreglering göras krävs det formella beslut av tekniska nämnden. Ta kontakt med Gator och parker, kontaktcenter, för samråd.

Följande bestämmelser ligger till grund för trafikreglering och ska följas:

• TrF, Trafikförordningen

• VMF, Vägmärkesförordningen

• TSFS, Transportstyrelsens föreskrifter


Sidansvarig

Jonas Sörlén
jonas.sorlen@umea.se

Revidering: (2015-12-01)

Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.