Startsida Umeå kommun
Parkbänkar och papperskorg

Allmänt

Utrustning omfattar räcken, staket, pollare, grindar, möbler, cykelställ, papperskorgar samt livräddningsutrustning m.m. För lekutrustning se Park och naturmark – Lekplatser.

Krav

På gågator ska utrustning, såsom bänkar och papperskorgar samt belysningsstolpar, samlas i en möbleringszon.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.