Startsida Umeå kommun

Skrotbilar

Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Om bilen är övergiven kan du anmäla den till oss på kommunen utan att risk för att behöva betala, och det är även till oss du vänder dig om du vill ha en skrotbil bortforslad.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.