Startsida Umeå kommun
Rådhusparken

Papperskorgar och skräp

Tycker du att det är skräpigt i Umeå? Nedskräpning är inte det största miljöproblemet, men ett som det är relativt lätt för alla att göra något åt. Det är enkelt att låta bli att slänga ett skräp.

Umeborna ska känna sig stolta över sin rena stad. Tillsammans med medborgarna, näringsidkare och andra aktörer kan vi skapa en ren och inbjudande stad som känns trygg  och trivsam att bo och vistas i.

Kampen mot nedskräpningen fortsätter

När våren kommer intensifieras kampen mot nedskräpningen. Umeå kommun vill höja ambitionerna och har satt upp offensiva mål: innan 2016 ska nedskräpningen minska med 50 procent i centrum. Nu tas ett ordentligt tag om nedskräpningen och renhållning, i vår annars så fina och inbjudande stad.

− Vi ska bland annat göra städarbetet mer synligt, arbeta med bättre förutsättningar och göra riktade insatser. Samtidigt uppmanar vi alla och en var att dra sitt strå till stacken, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Städningen är ett prioriterat område. Den långsiktiga lösningen är att minska nedskräpning, öka återvinning och att arbeta för en hållbar utveckling. Känslan av trygghet förstärks när det är rent. Det är egentligen inte städningen som är problemet, det är nedskräpningen.

Papperskorgar, skräpsug och samverkan

I första hand ska renhållningen i centrum kompletteras med städning på dagtid. Det är här de flesta befinner sig eller passerar igenom. Men många av städinsatser berör hela Umeå.

En ökad samverkan med de aktörer som finns i centrum; fastighetsägare, näringsidkare och restauranger ska också genomföras. Det blir också fler papperskorgar utställda, klottersanering inom 48 timmar och städberedskap vid särskilda evenemang. Kommunen har köpt in en avancerad skräpsugare (en sorts dammsugare) som klarar att få upp småskräp med framgång.

Alla kan bidra

Alla uppmanas dra sitt strå till stacken för ett renare Umeå. Genom att slänga sitt skräp i papperskorgen, delta i Skräpplockardagarna i slutet av maj, föreslå ställen där det behövs en papperskorg och ta med sig en skräppåse på söndagspromenaden kan alla bidra i stort och smått. En renare stad påverkar i sig attityden och omsorgen om Umeå hos oss alla.

Vem ansvarar för att hålla rent?

Kommunen ansvarar för alla allmänna platser och gator. Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten. Andra aktörer kan arbeta för goda förutsättningar att minska nedskräpningen, till exempel papperskorgar och minskat emballage och prata med sina kunder/medarbetare om att inte slänga skräp eller att slänga rätt. Du som medborgare kan bidra med mycket. Det första och viktigaste är att slänga ditt skräp i papperskorgen.

Läs mer om nedskräpning och renhållning under flikarna till vänster.

Sidan har granskats 2017-09-25

Sidans kortadress: www.umea.se/hallumearent

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.