Startsida Umeå kommun
Bild på avancerad skräpsug.

Avancerad skräpsug

Fakta om skräp

På Håll Sverige Rents webbsidor finns mycket att läsa om skräp och nedskräpning. Nedan hittar du ett axplock.

Vad är skräp?

Skräp är fel sak på fel plats.

Vad säger lagen?

Det är olagligt att skräpa ner: "ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till" (Miljöbalken 15 kap 30§). Till skräp räknas bland annat plåt, glas, plast, papper och avfall. Att till exempel ställa uttjänta möbler eller backar med tomglas bredvid återvinningsbehållarna räknas som nedskräpning och kan ge böter eller fängelse i max ett år om brottet betraktas som grovt (Miljöbalken 29 kap 7§).

Vem ansvarar för att plocka skräp?

Varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent på sin egen mark. Kommunen äger mycket mark i tätorterna och ansvarar därmed för alla allmänna platser och gator. Varken pengar eller andra resurser finns dock för att städa överallt i kommunen. Föreningar anlitas för att städa efter vägarna utanför Umeå.

Skräpfakta

Cirka 9.000 ton skräp slängs varje år på marken i Sverige.

Det som slängs mest är rester från godis, snabbmat, läsk, cigaretter och glass. De vanligaste skräpen är fimpar, papper, tändstickor, snusprillor och tuggummin. Skräpet stannar kvar länge innan det bryts ner: cigarettfimp tre år, petflaska 450 år, plast 400 år, glas en miljon år. Kommunerna i Sverige betalar hundratals miljoner varje år för att plocka skräp.

Trettio procent av befolkningen i Sverige slänger skräp. Om en procent slänger ett skräp på marken varje dag betyder det drygt 28 miljoner skräpföremål under ett år.

Skräpplockardagar

Stiftelsen Håll Sverige Rent står bakom kampanjen Nationella Skräpplockardagarna. Kampanjen är riktat mot nedskräpningen och uppmuntrar allmänheten att plocka skräp i närmiljön. Många skolungdomar och förskolebarn är engagerade och plockar mycket skräp. Inte minst viktig är den pedagogiska delen som är till för att få barnen att förstå vad nedskräpningen ställer till med.

Tänk på

Om alla hjälps åt att plocka skräp skulle det till slut inte finnas något skräp som förstör naturen. Plocka ett skräp om dagen!

Läs mer

Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rents webbplats)

Håll Sverige Rents webbplats, www.hsr.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.