Startsida Umeå kommun
Kungsgatan

Skräpplockardagar, vi håller rent

Umeå kommunen lägger mycket resurser på att städa i Umeå, men trots det finns tillfällen då staden är och upplevs skräpig.

Umeå kommun stöder Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning med skräpplockardagar i slutet av maj. Ett renare Umeå ökar vår trivsel och trygghet i kommunen, sparar pengar och främjar turismen. Det är trevligare för alla att vistas på rena gator, torg och parker än där det är skräpigt och smutsigt. En ren miljö är en tryggare och trivsammare miljö för barn, vuxna och djur.

Plocka skräp du också

De nationella skräpplockardagarna, som i år går under benämningen "Vi håller rent", ordnas av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Kampanjen vill visa att varje person kan åstadkomma förändring genom en så enkel åtgärd som att plocka upp skräp. Det långsiktiga syftet är att förändra attityder och beteenden så att nedskräpningen minskar. I det arbetet kan vi alla delta.

– Vi uppmanar alla att samarbeta och engagera sig. Nedskräpning är inte bara kommunens ansvar, den som producerar skräp har ansvar för att inte skräpa ner, säger Karin Isaksson, chef för gator och parker.

Skräpplockardagarna 2018 - förlängd anmälan till 18 maj

Skräpplockardagarna 2018 pågår vecka 21, 21–25 maj. Anmäl dig eller din organisation på www.hsr.se/vi-haller-rent. Vi förlänger anmälan till 18 maj.

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar och mindre skräppåsar. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent i mitten av maj.

Materialet hämtas av deltagarna i Stadshusets entré måndag 21 maj, mellan klockan 9 och 12.

 

Sortera rätt

Kampanjen är främst till för småskräp. Tänk på att grenar, löv och annat trädgårdsavfall inte är skräp som ni ska lägga i säckarna.

Vad gäller för föreningar, företag och privatpersoner?

Givetvis får ni också gärna hjälpa till att städa under skräpplockarkampanjen. Ni behöver dock ta skräpet till er egen soptunna eller åka till en återvinningscentral.

Sidan uppdaterad 2018-04-23.

Skräpplockardagar
Kontakt

Dag Brändström
gatuingenjör
090-16 53 58
070-344 84 75
dag.brandstrom@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.