Startsida Umeå kommun
Kungsgatan

Skräpplockardagar, vi håller rent

Umeå kommunen lägger mycket resurser på att städa i Umeå, men trots det finns tillfällen då staden är och upplevs skräpig.

Umeå kommun stöder Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning med skräpplockardagar i slutet av maj. Ett renare Umeå ökar vår trivsel och trygghet i kommunen, sparar pengar och främjar turismen. Det är trevligare för alla att vistas på rena gator, torg och parker än där det är skräpigt och smutsigt. En ren miljö är en tryggare och trivsammare miljö för barn, vuxna och djur.

Plocka skräp du också

De nationella skräpplockardagarna, som i år går under benämningen "Vi håller rent", ordnas av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Kampanjen vill visa att varje person kan åstadkomma förändring genom en så enkel åtgärd som att plocka upp skräp. Det långsiktiga syftet är att förändra attityder och beteenden så att nedskräpningen minskar. I det arbetet kan vi alla delta.

– Vi uppmanar alla att samarbeta och engagera sig. Nedskräpning är inte bara kommunens ansvar, den som producerar skräp har ansvar för att inte skräpa ner, säger Karin Isaksson, chef för gator och parker.

Skräpplockardagarna 2017

Skräpplockardagarna 2017 pågick vecka 21, 22–26 maj. Vi återkommer med mer information inför skräpplockardagarna 2018.

Skräpplockardagar
Kontakt

Reidar Rova
evenemangskoordinator
090-16 15 04
070-664 14 70
mejl

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64
mejl

Anmälan

Anmäl dig till Skräpplockardagarna på www.hsr.se/2017

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.