Startsida Umeå kommun

Ansvar för vägar och gator

Umeå kommun, Gator och parker, ansvarar för och sköter kommunala gator och gång- och cykelvägar i Umeå kommun i Umeå, Holmsund/Obbola, Sävar, Täfteå och Hörnefors.

Trafikverket ansvarar för och sköter E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364, Holmsundsvägen (delen Tegelbruksvägen–Korsvägen i Holmsund). Trafikverket ansvarar också för gång- och cykelvägen genom I20 skogen från Green Zoon till och med bron över Väg 92 och fram till Ridvägen samt den gång- och cykelväg som går parallellt med Hissjövägen. Trafikverket ansvarar även för gång- och cykelvägen längs E4.

Som ansvariga väghållare finns även samfälligheter då främst i byar.

Gatu- och vägnätet som Umeå kommun snöröjer omfattar 427 km gator och vägar, 215 km gång- och cykelvägar och 47 km gångbanor.

Läs mer och titta på kartor över samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun ansvarar för vinterväghållningen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.