Startsida Umeå kommun
Plogad väg

När snön börjar falla är det viktigt med bra snöröjning. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att området vid din fastighet är säkert och framkomligt. Snö och is på fel ställe kan orsaka stora skador.

Vid ett visst snödjup börjar kommunens snöröjning, först snöröjs prioriterade gator, gång- och cykelvägar, sedan busshållplatser och övergångställen. Därefter kommer åtgärder för trafiksäkerhet.

Gemensamt ansvar

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator, gång- och cykelleder. Inför vintersäsongen behöver du som är fastighetsägare tänka på följande:

Klipp dina träd och buskar

Fastighetsägares ansvar och tips inför snöröjning

Gångbanan ska vara säker och halkfri

Du som är fastighetsägare ska se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanor och trottoarer fram till dess att kommunen börjar använda dem som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen. De trottoarer som kommunen snöröjer eller halkbekämpar är kommunens ansvar, till exempel längs Kungsgatan, Öst på stan.

Skador vid snöröjning

Det händer att egendom, till exempel staket eller häckar, skadas vid snöröjning. Om det inträffar ska du som fastighetsägare omgående anmäla skadan till kommunen.

Läs mer om anmälan av skada på egendom vid snöröjning

Kontakt

Vill du lämna synpunkter, ställa frågor eller gör felanmälan?

Felanmäl/lämna synpunkt via webbformulär

Felanmäl/lämna synpunkt via app

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.