Startsida Umeå kommun
Snötippen på Klockarbäcken

Snötippar

Om det blir för fullt med snö inne på din tomt eller gård måste du som fastighetsägare själv bekosta bortforslingen till särskilda snötippar.

Du får inte tippa snö på område med detaljplan där kommunen är ansvarig för offentlig plats. Om du lägger ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen kan den bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.

Här finns snötipparna

Snötippar finns på Klockarbäcken, Ystarvägen, Hömyran och vid travbanan. Kontrollera med Gator och parker vilka tippar som är öppna.

Titta på karta var snötipparna finns

Så här gör du

Transport av snö till snötipp sker med lastbil. Personbil med släpvagn är inte möjligt.

Lastbil som kör snö till snötipp måste vara registrerad hos Gator och parker och behörig för inpassering.

När ansökan om inkörning på snötipp är godkänd erhålls en tagg för inpassering.

Det är typen av lastbil som styr kostnaden, oavsett hur många kubikmeter som finns på lasset.

Avgifter

Nuvarande avgifter är;

  • Tvåaxlad bil, ca 14 kubikmeter, 73 kronor/lass.
  • Treaxlad bil, ca 18 kubikmeter, 89 kronor/lass.
  • Fyraxlad bil, ca 22 kubikmeter, 113 kronor/lass.

Moms tillkommer.

Det tillkommer en administrativ avgift på 12 procent av totalkostnaden.

Öppettider

De snötippar som är tillgängliga för inkörning av snö har följande öppettider;

  • Måndag – torsdag klockan 05 – 22
  • Fredag klockan 05 – 16

 

Övriga tider är snötipparna stängda. Om särskilda behov uppstår som medför att inkörning måste ske annan tid än ovan, ska ansökan göras hos Gator och parker, senast klockan 14 måndag – torsdag.

Särskild avgift för åkeri efter ordinarie öppettider

Åkeri som har för avsikt att köra in snö till tipparna utöver ordinarie öppettider debiteras en särskild avgift om 10% extra för inkörning denna tid.

Moms och administrativ avgift 12 procent tillkommer.

Kontakt

Vill du lämna synpunkter, ställa frågor eller gör felanmälan?

Felanmäl/lämna synpunkt via webbformulär

Felanmäl/lämna synpunkt via app

Sidan har granskats 2018-01-24

Sidans kortadress: www.umea.se/snotipp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.