Startsida Umeå kommun

Varmsandning

Sedan år 2011 har Umeå kommun i samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomfört tester med varmsandning av gång- och cykelvägar. Varmsandning innebär att sandningssanden blandas med hett vatten och fryser fast när den landar på en kall vägbana. Varmsandning har vid tester visat sig vara klart effektivare än traditionell sandning, då den uppvärmda sanden ligger kvar längre. Med varmsandning minskar den totala sandförbrukningen men samtidigt ökar kostnaden för vatten- och bränsleförbrukning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.