Startsida Umeå kommun
Sandsopning

Sandupptagning på gator samt gång- och cykelvägar

Sandupptagningen startar i början på april, beroende på väderleken, och normalt beräknas arbetet att vara klart i slutet av maj.

Tidplan

Under våren publicerar vi en tidplan så att du kan se när ditt bostadsområde blir sopat. Du hittar den i kolumnen till höger. Tidplanen är preliminär och beror mycket på hur vädret blir.

Så går det till

Gator, gång- och cykelvägar grovsopas så fort de tills största del är fria från snö och is. Sandupptagningen genomförs för att minska problem med rullgrus och damm. Arbetet fortsätter sedan områdesvis och sammanlagt bedrivs sandupptagning på 43 mil gator och 22 mil gång- och cykelvägar. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor och ska sopas rena från sand.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.