Startsida Umeå kommun
Renmarksplan

Städning i Umeå centrum

Under sommaren sker många aktiviteter i centrum vilket är mycket positivt för alla kommunens innevånare. Detta ställer dock stora krav på kommunens renhållning men även alla som vistas i centrum — hjälps vi åt blir det bättre!

Renhållningsåtgärder på gator och torg

Alla dagar

 • Sopning sker varje dag av torg och gator i centrum.
 • Sopning sker varje morgon och kväll på alla torg (fr o m början av juni).
 • Spolning sker med högtyckstvätt på torg inkl scenen på Rådhustorget.
 • I samband med varje sopning töms alla papperskorgar.
 • Papperskorgarna på Rådhustorget töms ytterligare en gång mitt på dagen under delar av sommarperioden (måndag-fredag).

Under helgerna sopas torgen och vissa centrala gator (t ex Rådhusesplanaden):
»  fredag kväll
»  lördag morgon (05.00)
»  lördag kväll
»  söndag morgon (05.00)

 

Renhållningsåtgärder parker

Parkerna städas varje morgon alla dagar i veckan. Bemanningen anpassas efter förutsättningen under helgen. Extra papperskorgar placeras ut inför speciella evenemang i centrum.

Årskostnad för renhållning i centrala Umeå (ca-pris)

 • Tömning av papperskorgar 500 000 kr/år
 • Spolning av väderskydd, trapport torgytor 70 000 kr/år
 • Maskinsopning av gator och torg, sommar  800 000 kr/år
 • Maskinsopning av gator och torg, vinter 250 000 kr/år
 • Gatusopning utöver ovanstående, sommarhalvår 120 000 kr/år
 • Städning av parkerna i centrum 460 000 kr/år
 • Särskilda insatser under sommaren 300 000 kr/år

                     
Totalt                                                  2 500 000 kr/år

En extra sopinsats i 3 timmar kostar 3000 kr/gång

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.