Startsida Umeå kommun
Rådhustorget

Tillstånd och regler

Festivaler, torghandel och andra arrangemang gör staden mer attraktiv genom livligare handel och ett varierat uteliv. Verksamhet som bedrivs på kommunens mark ska ske med hänsyn till övriga som går och vistas där samt med hänsyn till den befintliga handeln. Beroende på vad du ska göra, krävs ett eller flera olika tillstånd.

Ansökan för att använda offentlig plats

För att använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Ansökningsblanketten för tillstånd enligt ordningslagen hittar du på polisens hemsida, se länk i högra spalten.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd enligt ordningslagen. Umeå kommun är en remissinstans. Besluten tas utifrån ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

Om du vill veta om en plats redan är bokad vänder du dig till tillståndsenheten hos polismyndigheten.

Ärendegång

Ansökan ska lämnas in till Polismyndigheten i god tid innan arrangemanget, eftersom olika myndigheter ska få möjlighet att yttra sig i ärendet. Polisen skickar din ansökan till berörda instanser för yttrande. Det kan vara Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Räddningstjänsten med flera.

Gator och parker har en handläggningstid på tio arbetsdagar under förutsättning att ansökan är komplett.

Tillstånd eller inte

När berörda instanser yttrat sig och inga hinder finns, utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig.

Betala markhyra

Efter att beslutet fattats, fakturerar Umeå kommun, Gator och parker kostnaden för markhyran och eventuella skyltsättningskostnader med mera. Läs mer här till vänster om avgifter för att hyra kommunens mark.

Kontakt

Gator och parker
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning. 

Ställ frågor, lämna synpunkter eller felanmäl via app/formulär

Evenemangsguiden

I evenemangsguiden har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som ska arrangera något. Du kan bland annat läsa om vilka platser som är populära i Umeå och vem du ska vända dig till. I Tillståndsguiden hittar du information om vilka tillstånd som behövs och vilket ansvar du har som arrangör.

Evenemangsguiden

Tillståndsguiden

Ansökan hos polisen

Sidan har granskats 2018-09-06

Sidans kortadress: www.umea.se/hyramark

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.