Startsida Umeå kommun

Försäljning

I Umeå finns ett antal torghandelsplatser som skapar möjligheter till ett dynamiskt och levande gatuliv. 

Torghandel

Fasta torghandelsplatser

Torghandelsplatser finns på Rådhustorget, södra delen av norra Renmarkstorget, Tegs centrum och Himmelska fridens torg i Holmsund. Avtal skrivs enligt de lokala torghandelsföreskrifterna.

Tillfälliga torghandelsplatser

​Det finns ett antal tillfälliga torghandelsplatser för korttidsuthyrning. Dessa platser administreras av UPAB, Umeå parkerings AB.

Under 2016-2017 kommer Rådhustorget att byggas om vilket innebär att det är begränsad tillgång på dessa platser.

All övrig försäljning

All övrig försäljning kräver polistillstånd enligt ordningslagen.

Kontakt

Växel 090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker@umea.se

Telefontid måndag–fredag klockan 9–11 och 13–15.

Avvikelser vid möten eller utbildning kan förekomma.

Ställ frågor, lämna synpunkter eller felanmäl via app/formulär

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.