Startsida Umeå kommun

Övriga tillstånd

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/vägmärken kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata. Läs mer om trafikanordningsplan.

Försäljning och servering av livsmedel

Miljö- och hälsoskydd ger tillstånd till (tillfällig och permanent) försäljning och servering av livsmedel. Läs mer om regler för livsmedelshantering på Miljö- och hälsoskydds webbplats.

Byggnationer, tält, scener

Bygglov som ger tillstånd till byggnationer. När det krävs bygglov och hur man söker bygglov kan du läsa mer om på Bygglovs webbplats

Serveringstillstånd

Socialtjänsten, Tillståndsenheten ger tillstånd för servering av alkohol. Innan Socialtjänsten fattar beslut ska följande instanser har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Polismyndigheten.
Miljö och Hälsoskydd.
Brandförsvar och säkerhet.
Läs mer om vad som gäller för serveringstillstånd på Tillståndsenhetens webbplats

Kontakt

Kontaktcenter, Gator och parker
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Under V.52 & V.1 har

090-16 15 30 stängt

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning. 

Ställ frågor, lämna synpunkter eller felanmäl via app/formulär

Ansökan hos polisen
Mer information

Tillfälliga torgplatser
För tillfälliga torgplatser kontaktar du UPAB.

Trafikanordningsplan
Trafikanordningsplan

Byggnationer
Bygglovs webbplats

Livsmedelshantering
Miljö- och hälsoskydd

Serveringstillstånd
Tillståndsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.