Startsida Umeå kommun

Tillstånd

För att använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Ansök via blankett (tillstånd, ordningslagen) på polisens webbplats, se högerspalten.

Innan Polismyndigheten fattar beslut remitteras ärendet för yttrande till Umeå kommun, Gator och parker, som beslutar om markupplåtelse på kommunal mark (offentlig plats). Gator och parker har en handläggningstid på 10 arbetsdagar under förutsättning att ansökan är komplett.

Du får inte tillträde till platsen förrän du har fått polistillstånd.

Bygglov

Vissa skyltar kräver bygglov. Hur du söker bygglov kan du läsa mer om på www.umea.se/bygglov

Kontakt

Kontaktcenter, Gator och parker
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning. 

Ställ frågor, lämna synpunkter eller felanmäl via app/formulär

Ansökan hos polisen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.