Startsida Umeå kommun

Statligt bidrag till enskild väg

Trafikverket beslutar om statligt bidrag till enskilda vägar som är längre än en kilometer. På Trafikverkets webbplats hittar du mer information om hur du söker bidrag.

Umeå kommun delar ut ett utfyllnadsbidrag, som är 20 procent av Trafikverket beslutade kostnad till alla vägkategorier förutom kategori E, väg till fritidshus. Utbetalningen görs utifrån den lista som Trafikverket har och du som väghållare behöver därför inte söka utfyllnadsbidraget hos kommunen.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.