Startsida Umeå kommun

Drift- och byggnadsbidrag (upprustningsbidrag)

Bidrag till särskild drift och underhåll (även kallat upprustningsbidrag) av en enskild väg kan lämnas i mån av tillgång på bidragspengar. Bidraget kan endast ges till enskilda vägar som får statligt bidrag.

Bidraget betalas ut efter arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket och utgår med maximalt 30 procent av Trafikverkets beslutade kostnad.

Under 2018 finns inga kommunala bidrag att söka.

Ansökan

Ansökan gör du först hos Trafikverket, om de beviljar din ansökan skickar du en kopia av beslutet till kommunen. Så länge det finns utrymme kvar av kommunens avsatta medel för enskilda vägar betalas bidraget ut i den ordning ansökan har kommit in.

Skicka ansökan till

Umeå kommun

Gator och parker
901 84 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.