Startsida Umeå kommun
Cyklist på Nygatan

Cykelforum

Vill du att Umeå ska bli en ännu bättre cykelstad? Då är du välkommen att delta i Cykelforum, som ordnas med jämna mellanrum och annonseras här på kommunens webbplats.

Cykelforum är ett informations-, förslags- och diskussionsforum om cykelfrågor, för organisationer och medborgare, med politiker och tjänstepersoner från Umeå kommun.

Cykelforum arbetar med att förbättra möjligheterna för cykling och öka intresset och kunskapen om cykling. Som deltagare kan du till exempel ge synpunkter på och förslag för befintliga cykelvägar och förslag på utveckling som främjar cykling i Umeå. Viktiga frågor som Cykelforum arbetar med är säker, trygg och laglydig cykling.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.