Startsida Umeå kommun
Bild på hjärtliga cyklister på gamla bron

Tips i trafiken

Ni tänker väl på att cykla säkert när ni är ute och cyklar? Här kommer lite enkla tips till vad man kan tänka på som cyklist.

Trafikregler

Cyklar är fordon. Det innebär att cyklister skall följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Det finns också regler som gäller enbart cykeltrafik.
Den som leder cykel anses som gående. Du får därför leda cykeln där fordonstrafik eller trafik med cykel och moped är förbjuden.

Läs mer om trafikregler för cyklister

Så funkar gemensam gång- och cykelbana

Deald gång- och cykelbana vägmärke

På en gemensam gång- och cykelbana ska cyklisten cykla på höger sida i färdriktningen och fotgängaren ska gå på vänster sida i färdriktningen.

Delad gång- och cykelbana vägmärke
Deald gång- och cykelbana vägmärke

På en delad gång- och cykelbana ska cyklisten cykla på höger sida i färdriktningen på sin del av banan. Fotgängarna går på höger sida i färdriktningen på sin del av banan.

Det innebär i båda fallen att fotgängaren möter cyklisten öga mot öga istället för att bli överraskad av en cyklist som kommer bakom ryggen.  Regelverket framgår av Trafikförordningen.

Utrustning

Enligt lag måste en cykel alltid ha:

  • ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
  • broms

Belysning och reflexer krävs bara när du cyklar när det är mörkt. Om du leder cykeln när du går gäller inte kraven.

Hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft 1 januari 2005.

Här får du cykla

Här får du inte cykla

Kontakt

Cykelkampen i Umeå
mejl

Du kan mejla ditt telefonnummer till Cykelkampen, så ringer vi upp.

Felanmälan eller synpunkter om appen Naviki

Kontakta Naviki direkt via mejl (engelska)

Frågor som rör tävlingen ECC (t.ex. tävlingsregler)

Kontakta European Cycling Challenge (ECC) direkt via mejl (engelska)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.