Startsida Umeå kommun
Cykelkarta

Vägvisning och cykelkartan

Umeå kommun har ett vägvisningssystem för fotgängare och cyklister. Det ska förenkla resandet med cykel och till fots samt medverka till att staden upplevs mer lättillgänglig av besökare. Vägvisningssystemet ska visa både riktning och avstånd till Umeås stadsdelar men också målpunkter som till exempel viktiga serviceinrättningar. Skyltningen omfattar hela huvudvägnätet för gång och cykel i centralorten.

Cykelkartan

Vartannat år uppdateras cykelkartan för Umeå tätort. Kartan visar cykelvägnätet i centralorten samt i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. På kartan kan man se vart huvudvägnätet går samt läsa om vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning mm.

Kartan finns att köpa till självkostnadspris (10 kr) på Visit Umeå turistcenter och i Stadshusets entré. Kartan uppdaterades våren 2016.

Ladda ner

Klicka på länken nedan för att ladda hem cykelkartan i pdf-format.

Cykelkartan (pdf 15 MB)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.