Startsida Umeå kommun

Kustleden

Du kan i lugn takt trampa din cykel och hinna med att uppleva en månghundraårig västerbottnisk kulturbygd genom Nordmaling, Umeå och Robertsfors.

Här kan du möta Gästgiverierna, där några ännu i dag är i bruk, se Norrlands äldsta gjutjärnsstolpar, daterad 1773 med Gustav III:s namnskiffer.

Du kommer också att hinna med en hel del industrihistoria där bl a en hel del järnbruk kan besökas.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.