Startsida Umeå kommun
Cyklist

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Umeå kommun arbetar just nu med att ta fram ett nytt cykeltrafikprogram. Det ska ersätta det tidigare cykeltrafikprogrammet som antogs år 2009. Det nya programmet ska visa hur kommunen ska arbeta vidare för att fler ska cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister.

Lämna synpunkter på programmet

Cykeltrafikprogrammet är ute på samråd från 13 november 2017 till och med 21 december 2017.

Skicka ditt yttrande med post till:

Umeå kommun
Gator och parker
901 84 Umeå

Märk yttrandet "Samråd Cykeltrafikprogram".

Du kan också mejla yttrandet till gatorochparker@umea.se.
Skriv ”Samråd Cykeltrafikprogram" i ämnesraden.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
mejl

Hanna Ahnlund
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 05
mejl

Sidan har granskats 2017-11-24

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeltrafikprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.