Startsida Umeå kommun
Cyklist

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Umeå kommun arbetar just nu med att ta fram ett nytt cykeltrafikprogram. Det ska ersätta det tidigare cykeltrafikprogrammet som antogs år 2009. Det nya programmet ska visa hur kommunen ska arbeta vidare för att fler ska cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister.

Tack för lämnade synpunkter

Programmet har varit ute på samråd och det är nu avslutat. Vi tackar för de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se

Hanna Ahnlund
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 05
hanna.ahnlund@umea.se

Sidan har granskats 2018-01-26

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeltrafikprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.