Startsida Umeå kommun

Cykelavstånd från centrum och sjukhus

Undersökningar visar att den optimala staden för cykling planeras inom en radie av 5 km från centrum. För att illustrera vad det innebär för Umeås del har en karta tagits fram. Kartan visar 3 km respektive 5 km radie från centrum respektive från Norrlands universitetssjukhus, som är Umeås största arbetsplatsområden.
Klicka på bilden för att ladda som pdf
Klicka på bilden för att ladda ner som pdf.

En enkel undersökning har också gjorts om hur långt man hinner på 10 min från centrum respektive från Norrlands universitetssjukhus med de olika färdsätten bil, buss och cykel. Resultatet visas på kartan.
Klicka på bilden för att ladda ner som pdf
Klicka på bilden för att ladda ner som pdf.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.