Startsida Umeå kommun
Cyklist på Tomtebo

Regler för cyklister

Trafikregler

Cyklar och mopeder är fordon. Det innebär att cyklister och mopedister skall följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Det finns också regler som gäller enbart cykel- och mopedtrafik. Den som leder cykel eller moped anses som gående. Du får därför leda cykeln eller mopeden där fordonstrafik eller trafik med cykel och moped är förbjuden.

Läs mer om cykelpassager och cykelöverfarter

Utrustning

Enligt lag måste en cykel alltid ha:

  • ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
  • broms

Belysning och reflexer krävs bara när du cyklar när det är mörkt. Om du leder cykeln när du går gäller inte kraven.

Hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft 1 januari 2005.

Gågatan

På gågatan (Kungsgatan) gäller speciella regler för att få gatan att fungera som en trivsam och trygg handelsgata samtidigt som den är ett viktigt gång- och cykelstråk genom centrum.

Reglerna innebär: Cykeln ska ledas längs gågatan mellan Vasagatan och Renmarkstorget under vardagar, klockan 10–18, och lördagar, klockan 10–15.

Övriga tider får du cykla, men endast i gångfart och du har alltid väjningsplikt gentemot gående.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.