Startsida Umeå kommun

Blomlådor — en trygghetsåtgärd

Bild på blomsterlåda

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten.

I och med att olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är ovanliga på lokalgator samt att hastigheter och fordonsflöden vanligtvis är låga, är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Många föräldrar upplever dock sin bostadsgata som otrygg, därför kan Gator och parker tillåta blomlådor på vissa gator.

Gatan fortsatt framkomlig

Blomlådor placeras så att hastigheten sänks, samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för exempelvis sopbilar samt drift-och underhållsfordon. Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.

Ansökan

Ansökningstiden för blomlådor är årligen mellan 1 april till 15 maj.

Kontakt
Kontaktcenter, Gator och parker
Myndighetsgruppen

Måndag- Fredag 09:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 090-16 15 30
Mejl

Mer information

Ansökan för utsättning av blomlådor måste komma in till Gator och parker senast 15 maj.

Därefter stängs ansökningsblanketten och öppnas 1:a april kommande år.

Ansökningsblankett
Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Sidan har granskats 2017-03-22

Sidans kortadress: www.umea.se/blomlador

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.