Startsida Umeå kommun
Bild på fordon som lagar sprickor i asfalten

Lagning av sprickor i asfalten

Beläggningsarbete

Under sommaren gör kommunen en del beläggningsarbeten på gator och gång-och cykelvägar. Det är både lagning av skador i vägbanan och förbättringsarbeten.

Säsongen startar med löpande drift och underhåll som innebär spricklagning samt inventering och åtgärder av mindre ytor och plogskador. Den nya beläggning på större asfaltytor genomförs till största del i juni.

Särskild satsning på gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägnätet i Umeå är bitvis i dåligt skick. En särskild satsning görs därför för att rusta upp tjälskadade och nedslitna gång- och cykelvägar. Satsningen har pågått några år och fortsätter även 2016.

Berätta om vägsprickor

Det enklaste sättet att berätta om platser med svåra vägskador är att göra en felanmälan. Via kommunens webbformulär www.umea.se/felanmalan eller Felanmälan-appen kan du göra felanmälan dygnet runt.

Kontakt

Erland Jonsson
entreprenadingenjör
090-16 14 49
mejl

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
mejl

Gunnar Teglund
projektchef
090-16 14 57
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.