Startsida Umeå kommun
Bild på nya bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, augusti 2012.

Bild på nya bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, augusti 2012.

Ny bussterminal och trafiklösning mellan Umeå Östra och universitetet

Ett nytt, attraktivt entréstråk har tagit form i området mellan Umeå universitet och Umeå Östra, ett av de viktigaste områdena för tillväxt i Umeå. Ombyggnaden omfattar en ny bussterminal, gator och gång- och cykelbanor. Området har också fått en konstnärlig miljögestaltning.

Området har fått en tydlig, trygg och attraktiv koppling mellan Umeå Östra, Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Den nya gatan heter Daniel Naezéns gata. För sjukhus- och universitetsområdet innebär det också att det blir mer tillgängligt och funktionellt. Området har också fått en konstnärlig miljögestaltning av konstnären Eva Marklund.

Samfinansierat EU-projekt

Projektet är ett samfinansierat EU-projekt mellan Umeå universitet, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Arbetet började i maj 2011 och bussterminalen invigdes 26 oktober 2012.

Nya bussterminalen vid NUS
Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet

090-16 14 60
Måndag-torsdag,
klockan 09.00–12.00

Sidan har granskats 2018-02-15

Sidans kortadress: www.umea.se/nybussterminal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.