Startsida Umeå kommun

Ombyggnad av gator markerat med grön linje. Område för Vakins inledande arbete markerat med blå linje.

Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Ersforsen, Ersmark 2015-2018

Gatan grävs ur och får nytt grus och ny asfalt. Dessutom byts brunnarna ut. Vakin kommer också att renovera en del befintliga vattenledningar.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer störningar att uppstå med begränsad framkomlighet under vissa tider. Information om detta sker fortlöpande under byggtiden.  

Arbetet med ombyggnationerna av gatan inleds under 2015 och beräknas vara klart hösten 2018.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090 -16 13 90
070-622 45 70
donald.nas@umea.se

Sidan har granskats 2018-04-04

Sidans kortadress: www.umea.se/ersforsen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.