Startsida Umeå kommun
Karta på sträckan som byggs om, Förrådsvägen, mellan Fläktvägen och Kontaktvägen, samt del av Strömvägen.

Förrådsvägen, mellan Fläktvägen och Kontaktvägen, samt del av Strömvägen byggs om.

Förrådsvägen, mellan Fläktvägen och Kontaktvägen, samt del av Strömvägen

Under sommaren 2017 fortsätter vi bygga om Förrådsvägen, nu mellan Fläktvägen och Kontaktvägen samt en del av Strömvägen, på Västerslätts industriområde. Ombyggnaden  omfattar nya lager grusmaterial, en ny överbyggnad samt ny asfaltbeläggning. Dessutom sätts nya brunnar för att avvattna gatan. Samtidigt med ombyggnaden läggs nya vatten- och avloppsledningar.

Utformning av gatan

Gatan utformas med en körbanebredd av 7,5 meter. Ombyggnad startar med byte av ledningar i gatan med början från Kontaktvägen.

Öppet för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer framkomlighet att vara begränsad. Trafiken leds om på intilliggande gator där det inte går att passera på grund av arbetsmiljö- och utrymmesskäl. Gatorna kommer i görligaste mån att vara öppna för behörig trafik, dvs. näringsidkare och fastighetsägare så att transporter till och från företag ska fungera under byggtiden.

Vi ber trafikanter att om möjligt välja en annan väg under byggtiden, och tackar för visad hänsyn.

Klar hösten 2017

Arbetet påbörjas vid årskiftet 2016-2017 och beräknas var klart hösten 2017.

Sträckan mellan Timotejvägen och Fläktvägen blev klar hösten 2016.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå Kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Entreprenör för gatu- och vatten- och avloppsarbetena

Jonas Malmsten, platschef
Kaj Johanssons åkeri AB

076-779 84 42
jonas.malmsten@kajs.se

Vatten- och avloppsarbetena
Ove Jonasson, projektingenjör VAKIN
090-16 14 75
070-254 45 18
ove.jonasson@umeva.se


Fastighetsbesiktnings-arbetena
Tomas Gustafsson
Nitro Consult AB
090-13 28 40
070-881 40 36
tomas.gustafsson@nitroconsult.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.