Startsida Umeå kommun
Bild på gatan utanför badhuset Navet.

Gator kring badhuset Navet

Gatorna intill badhuset är klara och invigdes 28 oktober 2016. De gator som berörts är: Östra Kyrkogatan, Skolgatan, Västra Kyrkogatan och Nygatan.

Det finns nu nya cykelparkeringar, nya planteringar och ny belysning. Samt en separerad gång- och cykelbana längs Nygatan.

Tekniska nämnden godkände skisserna för gatuombyggnation i mars 2015.

Badhuset Navet

Badhuset Navet i Umeå invigdes 20 augusti 2016. På Navet kan du bada, träna och koppla av i moderna lokaler mitt i stan. Läs mer om Navet.

Bild på Nygatan med gång- och cykelväg samt cykelpareringar med tak

Nygatans nya gång- och cykelväg samt cykelpareringar med tak

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
070-264 33 79
katarina.bergstrom@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.