Startsida Umeå kommun

Gryningsvägen i Ersmark

Under åren 2017 - 2018 kommer gatan att byggas om för att förbättra framkomligheten. Gatan schaktas ur, får nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning, nya kantstenar och nya brunnar för avvattning. Gatan utformas med samma sektion som idag. Dessutom åtgärdas cykelbanan mellan Gryningsvägen och Skymningsvägen.

I samband med ombyggnaden förnyar Umeå Energi en del elledningar.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, det vill säga boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Umeå kommun
090 -16 13 90
070-622 45 70
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.