Startsida Umeå kommun
Sittyta korsningen Bruksgatan/Kungsvägen

Sittplats i korsningen Bruksgatan/Kungsvägen

Hörnefors trafik- och parkåtgärder

Umeå kommun Gator och parkers samlingsprojekt med arbetsnamnet Säkrare, tryggare och trivsammare Hörnefors centrum har tagit en vinterpaus för att till våren 2017 avslutas med några sista få justeringar.

Markarbeten utförs av NCC och Svensk Markservice.

Genomförda åtgärder:

  • Raka busshållplatser och väderskydd på Kungsvägen vid Alvägen och Envägen
  • Hastighetsdämpande åtgärd vid Skatvägen/Mergrundsvägen
  • Hastighetsdämpande åtgärd vid Kanalgatan/Mergrundsvägen
  • Renovering av sittplats vid cirkulationsplatsen intill ICA
  • Upprustning av mittdel i cirkulationsplatsen intill ICA
  • Utveckling av gångstråk på östra sidan av ån med bland annat fler sittplatser och belysning längs stråket och ny parkdel vid Sundelinsvägen.
  • Utveckling av Västermalmsparken/Konsumsparken
  • Iordningställande av gångstig längs västra sidan om Hörneån från Västermalmsparken.

Se åtgärderna markerade i orienteringskartan till höger.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
090-16 13 90
mejl

Inger Engström
trafikplanerare
090-16 13 97
mejl

Carola Rubinsson
landskapsarkitekt
090-16 14 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.