Startsida Umeå kommun
Karta som visar vilket område som berörs.

Den röda markeringen visar vilket område på kajen som berörs.

Katamarankajen

Samråd om vattenverksamhet vid Katamarankajen

Umeå kommun planerar att åtgärda den så kallade Katamarankajen öster om Kyrkbron. Vid besiktningar av kajen har vi noterat sprickbildning och skador. Längst vattenlinjen finns erosion på pålarna och issprängning i sprickorna.

Den befintliga överbyggnaden ska tas bort och ersättas med ett erosionsskydd och ett trädäck. Erosionsskyddet kommer att beröra en bottenarea av Umeälven som är större än 500 m² vid högvattenstånd. Vi kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken och arbetena utförs så snart vi får tillståndet.

Synpunkter från berörd ägare till vatten och fiske samt andra sakägare kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Lämna synpunkter skriftligen senast 14 oktober

Lämna dina synpunkter via mejl:

Gunnar Teglund
mejl

Lämna synpunkter via post:

Umeå kommun
Gator och parker
Gunnar Teglund
901 84 Umeå

Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 57
070-340 14 57
mejl

Sidan har granskats 2017-09-22

Sidans kortadress: www.umea.se/katamarankajen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.