Startsida Umeå kommun
Bild på Kungsgatan, från Renmarkstorget mot Rådhustorget

Kungsgatan

Kungsgatan mellan Västra Esplanaden och Vasagatan byggdes om och stod klar 2013. Ombyggnaden har skapat en attraktiv miljö som är ren, snygg och tillgänglig. Kungsgatan är Umeås gågata och utgör ett naturligt flanerings- och handelsstråk i Umeå centrum.

Kungsgatan har blivit en sammanhängande gågata genom att utformningen är densamma från Vasagatan till Västra Esplanaden. Gatan har anlagts med hällar av mörk granit tillsammans med plattytor i ljus betong. De nya bänkar och belysningsstolpar är också lika. Entréerna är anpassade för att fungera för personer med funktionshinder.

Hela omvandlingen av Kungsgatan har skett i nära samarbete med fastighetsägarna, som varit delaktiga i gatans utformning och den moderna gestaltningen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.