Startsida Umeå kommun

Ombyggnad av del av Lagmansgatan, Vårbruksvägen och Smärgelgatan från 1 augusti 2016

Arbetet kommer att starta omkring den 1 augusti 2016. Under våren 2017 när vi färdigställer trottoarer och kantstenar görs även en anpassning mot infarter och gräsytor. Arbetet beräknas vara helt klart innan semestern 2017.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
070-622 45 70
mejl

Jonas Malmsten
Kaj Johanssons Åkeri AB
076-779 84 42
jonas.malmsten@kajs.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.