Startsida Umeå kommun
Illustration på Lundabron. Framtagen av Veidekke och Zolland.

Illustration på Lundabron, framtagen av Veidekke och Zolland.

Lundabron

Umeå kommun bygger Lundabron, en ny bro över Umeälven. Bron kommer att gå mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. När Lundabron är klar kommer den att vara Sveriges längsta hängbro för gående och cyklister.

Bron blir en förbindelse som knyter ihop stadens västra delar med Teg för dig som går och cyklar. Bron kommer att underlätta resor och arbetspendling med cykel över älven och den gör det lättare för invånare att ta sig till stadsnära rekreation och friluftsliv.

En provisorisk bro, pålbrygga, är byggd från södra sidan för att transportera över maskiner och material så att arbetet kan utföras på ön. Den tillfälliga arbetsbron tas bort när Lundabron är klar.

Lundabron blir klar sommaren 2018.

Veidekke är entreprenör

Veidekke Entreprenad AB har fått uppdraget att i samarbete med kommunen utforma bron. Umeå kommun har skrivit ett så kallat samverkansavtal med Veidekke.

Kontakt

Magnus Nilsson
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 03
mejl

Mathias Rönnholm
regionchef
Veidekke, Anläggning Nord
073-301 74 38
mejl

Fakta om Lundabron

Längd: 179 meter

Bredd: Brobanan är timglasformad för att öka stabiliteten på bron, 6 meter bred vid landfästena och 4 meter bred mitt på älven.

Höjd över pyloner: 24 meter

Frihöjd under bron: 5,9 meter

Prenumerera

Vill du veta vad som händer i bygget av Lundabron? Anmäl dig som prenumerant på nyheter:

Sidan har granskats 2018-01-12

Sidans kortadress: www.umea.se/lundabron

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.