Startsida Umeå kommun
Illustration av nya Maskinåbron sedd ovanifrån. Framtagen av WSP.

Illustration av nya Maskinåbron sedd ovanifrån. Framtagen av WSP. Klicka på bilden för att se i ett större format.

Samråd om vattenverksamhet vid Maskinåbron, Sävar

Umeå kommun planerar att byta ut den så kallade Maskinåbron över Sävarån i Sävar. Anledningen till brobytet är att den nuvarande bro, som är ett hängverk av i huvudsak trä, är uttjänt.

Bron kommer utseendemässigt bli väldigt lika den nuvarande med stöden på samma plats. De nya stöden blir dock av betong till skillnad från de nuvarande som är stenkistor alltså timrade sådana fyllda med block av sten. I samband med att en ny bro byggs kommer vissa justeringar av vägens profil att göras.

Arbetena med bron planeras att inledas tidigast år 2017, om nödvändiga beslut och tillstånd fås. För planerade åtgärder kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas enligt Miljöbalken.

Vi vill med detta samråd dels informera om våra planer och dels inhämta synpunkter och information av ägare till vatten, fiske samt andra sakägare. Framförda synpunkter kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Om du har frågor

Vid frågor kontakta Lars Nilsson, Gator och parker, 090 – 16 13 69 eller via mejl

Synpunkter lämnas skriftligen

Senast 31/3 2017 vill vi ha dina skriftliga synpunkter.

Skicka till

Lars Nilsson
mejl

eller till

Umeå kommun
Gator och parker
Lars Nilsson
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2017-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/maskinåbron

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.