Startsida Umeå kommun
Bild på Nygatan

Nygatan med separerad gångbana, cykelbana och enkelriktat körfält

Nygatan öst på stan

Nygatan, Öst på stan, har byggts om om blev klar oktober 2015. Med separerad gångbana, cykelbana och enkelriktat körfält är nu både framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister förbättrad. Ombyggnaden är en del i Umeå kommuns ambition att öka andelen resor som görs med cykel.

Del av körbana blev cykelbana

Delar av körbanan har byggts om till cykelbana. För att cykelbanan skulle få plats har gatan enkelriktas från väst till öst för motorfordon. Sträckan mellan Östra Esplanaden och Nytorgsgatan kommer däremot fortsätta att vara dubbelriktad.

Kontakt

Lina Samuelsson
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.