Startsida Umeå kommun
Illustration av gatan i genomskärning

Illustrationen visar hur gatan kommer att delas in.

Östra Prinsgatan

Östra Prinsgatan ska vävas ihop med Västra Prinsgatan genom byggandet en ny gata samt en gång- och cykelväg mellan Ängesvägen och Hedlundavägen.

Projektet är en del av utvecklingen av ett sammanhängande och tryggt huvudvägnät för gående och cyklister som binder ihop de västra stadsdelarna med centrum via den nya bron över Tvärån.

I uppdraget ingår även förnyelse och uppdimensionering av fjärrvärmeledningar i förlängningen av Östra Prinsgatan samt utbyte av vatten och avloppsledningar.

Startar i korsningen med Ängesvägen

Arbetet börjar med grävning och nya ledningar i korsningen Prinsgatan/ Ängesvägen och forsätter österut mot Hedlundavägen. Gatan grävs upp för att lägga nya vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar samt el-, tele- och optokablar. När detta är klart kommer gatan att beläggas.

Östra Prinsgatan avstängd

Under hela byggtiden kommer sträckan mellan Ängesvägen och Hedlundavägen vara avstängd för trafik. Avstängningen gäller även gående och cyklister.

Titta på karta

Gatan blir enkelriktad

Gatan kommer att bli enkelriktad med inkörning från Ängesvägen mot Hedlundavägen. En rad med träd kommer att skilja gatan från gång- och cykelvägen.

Klar hösten 2018

Byggtiden är cirka 1,5 år. Byggnadet av gatan beräknas start i mitten på augusti 2016. Beroende på andra byggnationer i anslutning till gatan kan det bli förskjutningar i tidplanen.

Uppdatering 170511.

På grund av att det pågår andra arbeten i området är färdigställandet framskjutet till hösten 2018.

Uppdatering 180410

Ombyggnadsarbetet på Östra Prinsgatan börjar om nu i maj. Projektet beräknas vara klart i slutet på september/början oktober 2018.

Kontakt

Umeå kommun
Hanna Malm
projektledare Gator och parker
090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Vakin
Tore Wikner
090-16 37 30
070-579 48 70
tore.wikner@vakin.se

NCC
Per-Olof Burström
arbetsledare
070-211 72 54
per-olof.burstrom@ncc.se

Sidan har granskats 2018-09-26

Sidans kortadress: www.umea.se/ostraprinsgatan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.