Startsida Umeå kommun

Byggdagbok Rådhustorget

NCC är entreprenör

NCC har uppdraget att bygga om Rådhustorget.

Här i byggdagboken har NCC:s platschefen Urban Deijer skrivit och berättat om vad som händt fortlöpande i projektet.

Rådhustorget invigt

Den 28 oktober invigdes Rådhustorget med tal, musik, dans och underhållning.

Tidplan för hela projektet

Se tidplan för hela projektet 2016-2017

Vecka 46, torsdag 16 november

Byggdagboken för Rådhustorget är nu stängd. Under våren/sommaren ska resten av träden planteras och en del justeringsarbeten kommer att utföras.

Tack för att du följt ombyggnaden av Rådhustorget via byggdagboken.

Vecka 43, 23 – 29 oktober

Nu närmar vi oss att Rådhustorget blir klart. Slutbesiktning av projektet är planerad till 26 oktober. Efter det återstår eventuella besiktningsåtgärder samt städning innan alla ytor kan öppnas. De ytor som är avstängda kommer att öppnas så fort vi har en godkänd slutbesiktning och de mest akuta efterarbetena är avklarade. Invigning av nya Rådhustorget sker lördag 28 oktober, kl 12.

Samtliga byggstängsel måste stå kvar till projektet är besiktat, alla eventuella större anmärkningar är åtgärdade och entreprenaden är överlämnad till kommunen. Vi planerar att plocka bort stängslet på fredag inför invigningen.

Den kommande veckan, innan torsdagens slutbesiktning, kommer att ägnas åt slutförande av de sista detaljerna, som smidesdetaljer (talarstolar, räcken, mässings-stycken på bänksidor mm). Vi kommer också att fortsätta städningen av samtliga ytor inom området samt komplettering av fogning av stenytorna. Fyllning av markvärmesystemet pågår för fullt och vi ska testa funktionen i hela systemet i mitten av veckan.

Efter nästa vecka återstår bara de eventuella sista efterarbetena samt den sista städningen och flytt av containers mm. från de yttre upplagsplatser som använts i projektet.

Vecka 42, 16 – 22 oktober

 • Vissa justeringsarbeten kommer sporadiskt att utföras på de öppnade delarna av torgytan under vecka 42-43.
 • På trottoarerna vid SEB /Handelsbanken är det en del justeringar och småjobb kvar.
 • Läggning av smågatsten i korsningen östra Rådhusgatan och Storgatan blir klar under veckan.
 • Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.
 • Slutbesiktning av projektet är planerad till 26 oktober. Efter det återstår eventuella besiktningsåtgärder samt städa och forsla bort maskiner mm. innan alla ytor kan öppnas igen.
 • Hela Rådhustorget blir klart i slutet på oktober och då öppnas de delar som är stängda idag.

 

Ytor vid fasad Åhléns/Megazone

 • Vi utför återstående arbeten med belysning.
 • Vi fortsätter med inkapning av plattor, stenläggning i brunnar och runt stolpar samt gör en del finjustering på ytorna.
 • Vi monterar de sista markutrustningarna som skyltar, pollare, bänkar mm.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Vi lägger mosaiksten runt de nyplanterade träden.
 • De sista arbetena med belysning i Äppellunden görs klar under veckan.
 • Montage av smidesdetaljer utförs under veckan.
 • Justeringsarbeten och kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras under vecka 42-43, när vädret tillåter.

Kungsgatan

 • Justeringsarbeten och kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras under vecka 42-43, när vädret tillåter.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Montage av mässingsdetaljer på bänkar påbörjas under veckan.

Torgytan

 • Vid Rådhustrappan monteras talarstol, räcken och belysning.
 • En del justeringsarbeten av t.ex skadade plattor, kommer sporadiskt att utföras under vecka 42-43 och fram till slutbesiktningen.
 • Vi fortsätter städa av ytan för att kunna utföra de sista justeringsarbetena samt utföra kompletterande fogning.

Storgatan

 • Vi lägger färdigt gatstensytorna i korsningen Storgatan och Östra Rådhusgatan under veckan.
 • All markvärme är nu lagd och systemet håller på att fyllas upp.
 • Plattläggningen vid SEB/Handelsbanken är i princip färdig. Nu återstår efterarbeten samt fogning och asfaltering i den östra anslutningen.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.

Vecka 41, 9 – 15 oktober

 • Slutbesiktning av projektet kommer att ske 26 oktober.
 • Hela Rådhustorget blir klart i slutet på oktober och då öppnas de delar som är stängda idag.
 • Plattläggning är påbörjad på trottoarerna vid SEB/Handelsbanken, vilket medför störningar för gående och cyklister fram tills projektet är klart.
 • Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.

 

Ytor vid fasad Åhléns/Megazone

 • I hörnet vid SEB återstår en liten yta att lägga granithällaroch den beräknar vi är klar den här veckan.
 • Vi sätter sten i brunnsbetäckningarna för markvärmen, samt fortsätter inkapningar runt brunnar, stolpar mm.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Vi montering av bänkar, kopplar in belysning och gör en del justeringar inför slutbesiktning.
 • På ytorna i Äppellunden återstående arbeten med belysning samt stenläggning runt träden.
 • På den stora ”hänga-möbeln” i granit återstår att montera smidesdetaljer såsom t ex talarstolar i mässing mm.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras innan slutbesiktning.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Nu återstår belysning samt mässingdetaljer under vissa av dem.

Torgytan

 • Delar av torgytan är öppen och resterande delar öppnas när projektet är klart i slutet på oktober.
 • Här återstår en del åtgärder efter besiktning.
 • I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på mittytan.
 • En del justeringsarbeten av t.ex skadade plattor, kommer sporadiskt att utföras under de närmaste veckorna.

Storgatan

 • Stenläggningen på gatan fortsätter öster ut mot korsningen.
 • Vi lägger de sista fälten med markvärmeslingor i korsningen, samt täcker dessa med grus för att komma igång med gatstensläggningen i själva korsningen under slutet av veckan.
 • Plattläggning pågår på trottoarerna mot Handelsbanken och görs färdig under början av veckan. Därefter fortsätter vi på sidan mot SEB. Gående och cyklister kommer att kunna passera men det kan vara lite besvärligt under vissa perioder de närmaste veckorna.
 • Det som återstår på den västra delen av Storgatan är återställning av ytorna i det nordvästra hörnet av Rådhusparken. Även i det nordöstra hörnet kommer liknande anpassningar att göras.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.

Vecka 40, 2 – 8 oktober

 • Ytor runt kafébyggnaden fortsätter att vara avstängd på grund av pågående arbete där.
 • Äppellunden kommer att öppnas när projektet är klart. Just nu pågår finjustering av vattenspelen.
 • Vissa justeringsarbeten kommer sporadiskt att utföras på de öppnade delarna av torgytan under veckorna som kommer.
 • Östra sidan mellan Rex och Megazone kommer att öppnas när projektet är klart.
 • Vi startar arbetet med plattläggning på trottoarerna vid SEB/Handelsbanken, vilket kommer att medföra störningar för gång- och cykeltrafik.

Ytor vid fasad Åhléns/Megazone

 • Läggning av granithällar söder om cykelparkeringarna ned mot Storgatan är i princip klar. Det som återstår att göra är inkapningar och detaljjusteringar.
 • Stora delar av gatstensytorna mot Rex fasad är klara.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna är i det närmaste klara och öppnar inom kort. De arbeten som är kvar att göra är montering av bänkar, skyltar samt inkoppling av belysning och en del finjusteringar. Dessa arbeten utförs under hösten.
 • Ytorna i ”Äppellunden” kommer att fortsätta vara stängda på grund av montering, driftsättning och finjustering av vattenspelen för att trimma in allt så att det blir rätt flöden och utseende. Äppellunden öppnas när projektet är klart.
 • En stor del av belysningen är tänd på dessa ytor. Återstående delar är beroende av vissa arbeten som ännu inte kunnat färdigställas i kaféets källare, där all el matas ifrån.
 • Förberedelserna för montage av de horisontella vajrar som ska hänga ovanför träden, är påbörjat och fortsätter under veckan. I vajrarna ska sedan belysning sätta upp.
 • Vi har nu monterat den stora ”hänga-möbeln” i granit, där man ska kunna sitta, hålla tal mm. Återstår gör montage av smidesdetaljer såsom t ex talarstolar i mässing mm.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras när tillfälle ges.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Montering av bänkar är klar.
 • Nu återstår belysning samt mässingdetaljer under vissa av dem.
 • Inflyttningen i nya kaféet ”Torget” pågår för fullt och är snart inne i sitt slutskede.

Torgytan

 • Stenläggningen är i princip klar och ytan är öppen för allmänheten. Nu återstår åtgärder efter besiktning som utförs sporadiskt under kommande veckor.
 • I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på mittytan.
 • Rivning av gasolskåpet är snart klar och gasolinrättningen flyttad till den nya kafébyggnaden. Efter det återstår stenläggning ovanpå.
 • De sista detaljerna på den utbyggda Rådhustrappan är snart monterade och nu återstår talarstolar, belysning samt räcken på den nya trappan/talarpodiet.

Storgatan

 • Vi lägger gatsten på den östra delen av gatan, mot korsningen Storgatan/Ö. Rådhusgatan. Detta arbete beräknas klart under v. 40.
 • Vi lägger de sista fälten med markvärmeslingor i korsningen, samt täcker dessa med grus för att komma igång med gatstensläggningen i själva korsningen under slutet av vecka 40.
 • Vi kommer att påbörja plattläggning på trottoarerna vid SEB samt Handelsbanken. Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor. Gångtrafikanter kommer att kunna passera, dock med vissa besvär, eftersom både markvärmeslingor och plattor skall läggas på ytorna.
 • Det som återstår på den västra delen av Storgatan är återställning av ytorna i det nordvästra hörnet av Rådhusparken. Även i det nordöstra hörnet kommer liknande anpassningar att göras.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.

Vecka 38, 18 – 24 september

 • Plantering av äppelträd och montering av bänkar sker i äppellunden.
 • Läggning av granithällar och markvärmeslingar på Åhléns-sidan.
 • Senare i höst kommer att arbeten att utföras på trottoarerna vid SEB/Handelsbanken, vilket kommer att medföra störningar för gång- och cykeltrafik. Mer information kommer senare.

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Läggning av granithällar fortsätter på ytorna söder om cykelparkeringarna ned mot Storgatan.
 • Gatstensytan på cykelparkeringarna är klara.
 • Vi lägger markvärmeslingor på delarna ned mot Storgatan.
 • Stora delar av gatstensytorna mot Rex fasad är klara.

 

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna är i det närmaste klara och öppnar inom kort. De arbeten som är kvar att göra är montering av bänkar, skyltar samt inkoppling av belysning och en del finjusteringar. Dessa arbeten utförs under hösten.
 • Ytorna i ”Äppellunden” kommer att fortsätta vara stängda på grund av trädplanteringar mm. Vattenspelet är driftsatt, injusterat grovt och fungerar som det ska. Finjusteringar kommer att göras under hösten för att trimma in allt så att det blir rätt flöden och utseende.
 • En stor del av belysningen är tänd på dessa ytor. Återstående delar är beroende av vissa arbeten som ännu inte kunnat färdigställas i kaféets källare, där all el matas ifrån.
 • Vi monterar bänkar och kommunen planterar träd i Äppellunden. Efter det kan montage av belysningssystemet som skall hänga i horisontella vajrar ovanför träden, påbörjas.
 • Vi kommer att montera den stora ”hänga-möbeln” i granit, där man ska kunna sitta, hålla tal mm.

 

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras när tillfälle ges.

 

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

 

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Montering av bänkar fortsätter.
 • Inflyttningen i nya kaféet ”Torget” pågår för fullt och är snart inne i sitt slutskede.

 

Torgytan

 • Stenläggningen är i princip klar och ytan är öppen för allmänheten. Återstår gör nu åtgärder efter besiktning. I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på finytan.
 • Gasolskåpet som står mot Rex fasad samt den ”grop” som är bredvid, kommer att tas bort/fyllas igen så snart gasolinstallationerna är överflyttade till blivande plats i den nya kafébyggnaden. Flytten av gasolinrättningen sker 25 september.

 

Storgatan

 • Vi lägger storgatsten i passagen över gatan ned mot Rådhusparken.
 • Vi schaktar för elkabel, samt ny grusöverbyggnad i östra änden av gatan.
 • Det som återstår på den västra delen av Storgatan är återställning av ytorna i det nordvästra hörnet av Rådhusparken. Även i det nordöstra hörnet kommer liknande anpassningar att göras.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.
Cykelställ monterade på Rådhustorget som byggs om

Cykelställen på den östra cykelparkeringen har monterats.

Vecka 37, 11-17 september

 • Denna vecka väntas träden till Äppellunden levereras och planteras.
 • Vi planerar att förbesikta och efter det tända upp viss belysning på ytorna mellan MVG och Rex, då det nu börjar mörkna tidigt på kvällarna.
 • Senare i höst kommer att arbeten att utföras på trottoarerna vid SEB/Handelsbanken, vilket kommer att medföra störningar för gång- och cykeltrafik. Mer information kommer senare.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Arbeten med att lägga ut grus fortsätter på ytorna ned mot Storgatan.
 • Vi har monterat murar, kantsten samt cykelställ på den östra cykelparkeringen. Den längre muren med långsidan mot SEB/Rex är monterad och även de sista trädlådorna samt den sista markvärmebrunnen nere mot Storgatan.
 • Läggning av granithällar fortsätter på ytorna runt cykelparkeringarna.
 • Gatstensytan på den östra cykelparkeringen är så gott som klar och på den västra sidan läggs gatsten färdigt under veckan.
 • Vi lägger markvärmeslingor på västra delen mot Rex.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna är i det närmaste klara och öppnar inom kort. De arbeten som är kvar att göra är montering av bänkar, skyltar samt inkoppling av belysning och en del finjusteringar. Dessa arbeten utförs under hösten.
 • Ytorna i ”Äppellunden” kommer att fortsätta vara stängda på grund av trädplanteringar mm. Vattenspelet är driftsatt, injusterat grovt och fungerar som det ska. Finjusteringar kommer att göras under hösten för att trimma in allt så att det blir rätt flöden och det utseende.
 • Vattenspelet är driftsatt och injusterat grovt och fungerar som det ska. Finjusteringar kommer att göras under hösten för att trimma in allt så vi får de flöden och det utseende som är tänkt.
 • Denna vecka väntas träden levereras och planteras. Efter det fortsätter arbetena i ”Äppellunden”.
 • Vi planerar att förbesikta och efter det tända upp viss belysning på ytorna mellan MVG och Rex, då det nu börjar mörkna tidigt på kvällarna.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras vid lämpligt tillfälle.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Montering av bänkar är påbörjad och fortsätter under veckan.

Torgytan

 • De fyra rostfria flaggstängerna framför Rex är monterade.
 • Stenläggningen är i princip klar och ytan är öppen för allmänheten. Återstår gör nu åtgärder efter besiktning. I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på finytan.
 • Gasolskåpet som står mot Rex fasad samt den ”grop” som är bredvid, kommer att tas bort/fyllas igen så snart gasolinstallationerna är överflyttade till blivande plats i den nya kafébyggnaden.

Storgatan

 • Vi utför en del elarbeten samt gräv- och fyllningsarbeten längs den återstående sträckan av gatan. Dock kan vi inte gräva ur hela den återstående delen riktigt än, med hänsyn till logistiken.
 • Det som återstår på den västra delen av Storgatan är återställning av ytorna i det nordvästra hörnet av Rådhusparken. Även i det nordöstra hörnet kommer liknande anpassningar att göras.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.

Vecka 36, 4 – 10 september

 • Delar av torget är nu öppet för allmänheten. Resterande del kommer att vara avstängd tills projekt är klart.
 • Östra sidan mellan Rex och Megazone kommer att vara avstängd fram tills projektet är klart.
 • Korsningen Storgatan-V Rådhusgatan har öppnat för trafik ned mot Strandgatan och handikapparkeringarna vid Swedbank har öppnat. Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.
 • Senare i höst kommer att arbeten att utföras på trottoarerna vid SEB/Handelsbanken, vilket kommer att medföra störningar för gång- och cykeltrafik. Mer information kommer senare.
 • Alla Rex entréer är tillgängliga från söder, norr och väster.
 • Området runt kafébyggnaden fortsätter vara avstängt på grund av markarbeten och inflyttning för den nya kafé-verksamheten.

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • På ytorna mellan Åhléns och Rex samt ned mot Storgatan fortsätter grävning och fyllningsarbeten för ledningar samt nya grusöverbyggnader under veckan. På östra delen av Storgatan avvaktar vi med grävarbeten och stenläggning ett tag till, för att inte bygga bort alla transport – och upplagsmöjligheter, då det fortfarande återstår en hel arbete mellan Rex och Megazone.
 • Murar, kantsten samt cykelställ är monterade på den östra cykelparkeringen. Under veckan sätts de sista 4 trädlådorna och förhoppningsvis också den sista fördelningsbrunnen för markvärmen.
 • Vi avjämnar grus för att kunna påbörja utläggning av markvärmeslingor på norra delen mot Rex.
 • Läggning av granithällar fortsätter på östra sidan mellan cykelparkeringen och Megazone. Vi lägger också gatsten på den östra cykelparkeringen.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna är i det närmaste klara och öppnar inom kort. De arbeten som är kvar att göra är montering av bänkar, skyltar samt inkoppling av belysning och en del finjusteringar. Dessa arbeten utförs under hösten.
 • Ytorna i ”Äppellunden” kommer att fortsätta vara stängda på grund av trädplanteringar mm. Vattenspelet är driftsatt, injusterat grovt och fungerar som det ska. Finjusteringar kommer att göras under hösten för att trimma in allt så att det blir rätt flöden och det utseende.
 • Vi har placerat ut Nu väntar vi på leverans av träden som ska planteras. Leveransen av dem sker 12-13 September. Efter det kan övriga moment fortsätta att göras klara.
 • Fyra handikapparkeringar finns nu på sin permanenta plats mellan Rex och Swedbank.
 • Leveranser samt sophantering till och från Rex sker också mellan Rex och Swedbank.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras vid lämpligt tillfälle.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Återstår gör montering av bänkar, belysningsstolpar samt diverse små markutrustningar, inklusive ”Standing Man”. Dessa arbeten utförs löpande under hösten. Så fort dessa moment är slutförda och förbesiktade kommer området att öppnas för allmänheten.

Torgytan

 • Stenläggningen är i princip klar och ytan är öppen för allmänheten. Återstår gör nu åtgärder efter besiktning. I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på finytan.
 • Gasolskåpet som står mot Rex fasad samt den ”grop” som är bredvid, kommer att tas bort/fyllas igen så snart gasolinstallationerna är överflyttade till blivande plats i den nya kafébyggnaden.

Storgatan

 • Det som återstår på den västra delen av Storgatan är återställning av ytorna i det nordvästra hörnet av Rådhusparken. Även i det nordöstra hörnet kommer liknande anpassningar att göras.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara stängd för genomfart tills projektet är klart.
Byggarbete vid Rådhuset

Vecka 35, 28 augusti - 3 september

 • Delar av torget är nu öppet för allmänheten.
 • Korsningen Storgatan-V Rådhusgatan har öppnat för trafik ned mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Alla Rex entréer är tillgängliga från söder, norr och väster.
 • Området runt kafébyggnaden fortsätter vara avstängt på grund av markarbeten och inflyttning för den nya kafé-verksamheten.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • På ytorna mellan Åhlens och Rex samt ned mot Storgatan pågår nu grävning och fyllningsarbeten för ledningar samt nya grusöverbyggnader.
 • Murar, kantsten samt cykelställ är monterade på den östra cykelparkeringen.
 • Slang för bevattning av träd läggs ner och det har monterats trädlådor av betong.
 • Grus jämnas av för att kunna påbörja utläggning av markvärmeslingor på delen mot kafébyggnaden/Megazone.
 • Läggning av granithällar kommer att påbörjas bakom kafébyggnaden och pågå ca 1 vecka.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna är i det närmaste klara och öppnar inom kort. De arbeten som är kvar att göra är montering av bänkar, skyltar samt inkoppling av belysning och en del finjusteringar. Dessa arbeten utförs under hösten.
 • Ytorna i ”Äppellunden” kommer att fortsätta vara stängda på grund av trädplanteringar mm. Vattenspelet är driftsatt, injusterat grovt och fungerar som det ska. Finjusteringar kommer att göras under hösten för att trimma in allt så att det blir rätt flöden och det utseende.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras vid lämpligt tillfälle.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Återstår gör montering av bänkar, belysningsstolpar samt diverse små markutrustningar, inklusive ”Standing Man”. Dessa arbeten utförs löpande under hösten. Så fort dessa moment är slutförda och förbesiktade kommer området att öppnas för allmänheten.

Torgytan

 • Stenläggningen är i princip klar och ytan är öppen för allmänheten. Återstår gör nu åtgärder efter besiktning. I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på finytan.
 • Gasolskåpet som står mot Rex fasad samt den ”grop” som är bredvid, kommer att tas bort/fyllas igen så snart gasolinstallationerna är överflyttade till blivande plats i den nya kafébyggnaden.

Storgatan

 • De sista delarna av trottoaren mot Swedbankhörnet färdigställs de närmaste dagarna.
 • Det som återstår på den västra delen av Storgatan är återställning av ytorna i det nordvästra hörnet av Rådhusparken. Även i det nordöstra hörnet kommer liknande anpassningar att göras.
 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan är öppen för trafik mot Strandgatan och handikapparkeringen vid Swedbank har öppnat.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara avstängd för genomfart fram tills projektet är helt klart.

Vecka 34, 21-27 augusti

 • Måndag 21 augusti öppnar vi delar av ytan framför Rådhuset, handikapparkeringen vid Swedbank samt korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan ned mot Strandgatan.
 • Ytor runt kafébyggnaden fortsätter vara avstängda på grund av markarbetena och inflyttningen för den nya kafé-verksamheten.
 • Alla Rex entréer är tillgängliga från måndag 21 augusti från söder, norr samt väster. Östra sidan kommer att stängas av för arbetena på sidan mot Åhléns.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna är i det närmaste klara och öppnar inom kort. De arbeten som är kvar att göra är montering av bänkar, skyltar samt inkoppling av belysning och en del finjusteringar. Dessa arbeten utförs under hösten.
 • Ytorna i ”Äppellunden” kommer att fortsätta vara stängda på grund av att trädplanteringar, driftsättning samt injustering av vattenspelet mm. återstår att göra.
 • Den 21 augusti öppnas de fyra handikapparkeringar på sin permanenta plats utanför Swedbank.
 • Leveranser och sophantering till och från Rex flyttas till västra sidan om Rådhuset 21 augusti.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras vid lämpligt tillfälle under sommaren.

Ytor vid Rex uteservering

 • Här återstår endast montering av några belysningsstolpar.
 • Rex gäster är välkomna via södra, norra och västra sidan. Måndag 21 augusti stängs östra sidan på grund av att arbetet ska utföras på den sidan nu.

Ytor runt kafébyggnaden

 • Stenläggningsarbetena är klara, med undantag för några smärre finjusteringar.
 • Här återstår montering av bänkar, belysningsstolpar samt diverse små markutrustningar, inklusive ”Standing Man”. Dessa arbeten utförs löpande under hösten.

Torgytan

 • Stenläggningen är i princip klar. Återstår gör nu åtgärder efter besiktning samt stenmontage i elbrunnarna. I höst eller möjligen nästa vår skall också ett antal planteringskärl, bord och stolar ställas ut på finytan.

Storgatan

 • Korsningen Storgatan-Västra Rådhusgatan öppnas för trafik måndag 21 augusti vid 9-tiden.
 • Resten av Storgatan fortsätter vara avstängd för genomfart fram tills projektet är helt klart.
 • Omledning av trafiken sker via både Thulegatan och Västra Rådhusgatan ned till Västra Strandgatan.
Byggdagbok Rådhustorget vecka 28-31 2017

Under sommarveckorna kommer en passage till Rådhuset rakt över torget att öppnas.

Vecka 28-31 (10/7 – 6/8)

 • Området runt nya kafébyggnaden kommer att vara avstängd under stora delar av sommaren.
 • Rådhusets entréer nås via Åhlénssidan. Entrén mot torget öppen för gående, cyklister och rullstolsburna. Vi öppnar också en gångpassage mitt på torget. Efter vecka 31 får arbetet avgöra om den behöver stängas igen under en kortare period under augusti av säkerhetsskäl eller om den kan förbli öppen.
 • Storgatan är stängd för fordonstrafik och kommer att vara det tills projektet är klart. Gående kan passera.
 • I mitten av augusti hoppas vi kunna öppna för biltrafik i korsningen vid Stora Hotellet/Swedbank. Då kan trafik köra ned mot älven och in mellan Rådhuset och Swedbank. Men alltså inte framåt på Storgatan.
 • I mitten av augusti kan vi öppna upp delen av torget som kallas finytan.

Stensättning under sommaren

Nu arbetar vi (NCC) med att färdigställa ytor för stensättarna som kommer att arbeta under dessa sommarveckor för att hålla tidplanen. Vecka 28 arbetar stensättarna måndag – söndag. Aktivitet kommer starta tidiga morgnar och pågå in på kvällen. Detta kan komma att upplevas som störande, men vi hoppas att närboende och verksamheter kan ha överseende med detta då vi försöker göra allt för att hinna bli färdiga i tid. De mest bullrande aktiviteterna ska inte pågå före kl. 8.00 och efter kl. 20.00. Det verkar ha skett vid några tillfällen under de senaste veckorna och underentreprenör är nu informerade om detta förhållningssätt.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone:

Kompletterande fogning kommer att utföras under augusti.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av granithällar vid cykelparkeringsytan är i det närmaste klar.
 • Läggning av granithällar och smågatsten mellan Rex västra fasad och cykelparkeringen samt vid Swebank pågår och blir klar vecka 28.
 • Läggning av granithällar och smågatsten vid Rex östra fasad och ned mot Storgatan börjar vecka 28/29 och blir klart innan vecka 32.

Kungsgatan

Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras vid tillfälle under augusti.

Ytor vid Rex uteservering

Klippning av det nya gräset kommer att utföras under vecka 28.

Orangeriplatsen/kafébyggnade

 • Vi har lagt klart markteglet och nu läggs mosaiksten runt huset.
 • Peab är i princip klara med alla byggarbeten. Den nya byggnaden slutbesiktigas 16 augusti. Under sommaren pågår förberedelser för att bedriva kafé i byggnaden. Kaféet beräknas öppna när Rådhustorget är klart.

Torgytan

 • Gatstensytorna samt stenläggning på finytan är i princip klar. Det återstår en-två kompletterande fogningar samt inkapning runt brunnar mm. innan vi kan öppna upp torget efter semestern – preliminärt 14/8.
 • Utbyggnaden av Rådhustrappan är så gott som klar. Vi har hittat ett gammalt, kvarvarande trappsteg från 80-talet som inte får rivas eller modifieras. Detta föranledde en ”utflytt” av den nya trappan/talarstolen, vilket innebär att mer material behöver beställas hem.
 • Vi har rest de tre sista belysningsmasterna och arbetet gick bra. Vi har lackerat ”kjolarna” runt själva stolparna i den gula nyans som de egentligen skulle haft redan vid leverans.
 • Varuleveranser till Rex kommer att finnas kvar i nuvarande läge tillsvidare. Ytorna måste förbesiktigas innan motorfordon kan släppas fram.
 • En gångpassage över torget, mellan Rådhusets norra entré och Kungsgatan, kommer att öppnas under veckan och hålls öppen åtminstone under v. 28-31.

Storgatan

 • Montering av kantsten påbörjas i korsningen mot Stora Hotellet.
 • Montering kantsten i korsningen mot Stora Hotellet pågår och beräknas bli klar fredag 7/7 Smågatsten kommer att läggas i korsningen/gatan under vecka 28-31.
 • De första elementen (färdiga betongblock med smågatsten och kantsten i) har monterats vid de förhöjda korsningarna/fartbulorna vid Stora Hotellet. De fungerar som ramper till förhöjningarna och ska klara hög trafikbelastning bättre.
 • Markvärmeslingor läggs just nu i korsningen för att minska halkrisken vid övergångsstället. Den befintliga markvärmen i trottoaren vid Stora Hotellets entré justeras i läge.
 • Passagen genom Rex-parken stängs av pga. de arbeten som ska utföras i Storgatan. Entréerna till Rådhuset/Rex sker via Åhlénssidan och Rådhustorget. Omledning av trafiken sker via Västra Strandgatan.

Sommaruppehåll för byggdagboken

Nästa byggdagbok kommer att skickas ut vecka 32.

Vecka 27, 3-9 juli

 • Rex gäster är välkomna via södra/sydöstra entréerna och man tar sig dit från Åhléns-sidan.
 • Gångpassagen genom den lilla parken är tillfälligt öppen, men kommer att stängas av under veckan.
 • Markarbetena runt nya kafébyggnaden pågår. Ytor runt byggnaden kommer att vara avstängda under stora delar av sommaren pga bygg- och markarbeten.
 • Rådhusets norra entrén är öppen för gående, cyklister och rullstolsburna. Man tar sig dit från Åhléns-sidan.
 • Storgatan är stängd för fordonstrafik och kommer att vara det tills projektet är klart. Gående kan passera. Avstängningarna kommer att utökas österut ända fram t.o.m Rex-parkens östra sida under veckan.

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av granithällar pågår vid cykelparkeringen och är i det närmaste klar.
 • Läggning av markvärmeslingor på västra halvan ned mot Storgatan påbörjas idag och beräknas ta två dagar, därefter tar läggning av granithällar vid.
 • Vi monterar de sista trädgropsfundamenten på östra halvan mot Rex samt den höj- och sänkbara trafikpollaren vid Rex hörn-entré.
 • Vi lägger granithällar på östra sidan om cykelparkeringen och vidare mot Rex västra fasad.

Kungsgatan

 • Kompletterande fogning av ytorna kommer att utföras vid lämpligt tillfälle under sommaren.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.

Ytor vid Rex uteservering

 • Inga pågående arbeten här just nu.
 • Rex gäster är välkomna via södra/sydöstra entréerna och man tar sig dit från Åhléns-sidan. Orsaken till att man inte kan komma från andra hållet är de pågående arbetena på Storgatan och västra sidan mot Swedbank. Gångpassagen genom den lilla parken är också tillfälligt öppen, men måste stängas under veckan.

Orangeriplatsen/kafébyggnaden

 • Den nya byggnaden slutbesiktas 16 augusti. Under sommaren pågår förberedelser för att bedriva kafé i byggnaden. Kaféet, som kommer att drivas av Peter Arkhult, beräknas öppna för besökare när Rådhustorget är klart, säger Peabs arbetsledare.

 

 • Vi lägger mosaiksten på södra och västra sidan om huset.
 • Vi lägger marktegel på västra sidan om huset.
 • Peab fortsätter sina besiktningsarbeten. När det är klart påbörjas avetablering för deras del. Efter det kan vi fortsätta markarbetena på södra sidan av huset och ned mot Storgatan.

Torgytan:

 • Stenläggning på finytan pågår. Vi saknar dock några enstaka stenar som skadats i leverans innan fogning och finjustering kan göras klar. Återstår gör också stenläggning i elbrunnarna.
 • Utbyggnaden av Rådhustrappan är så gott som klar. Anslutningarna in mot den gamla trappan återstår. Förutsättningarna förändrades när vi hittade det gamla kvarvarande trappsteget som byggts in i mitten av 80-talet och nu inte får rivas eller modifieras. Detta föranledde en ”utflytt” av den nya trappan/talarstolen, vilket innebär att mer material behöver beställas hem.
 • Gatstensytorna är i princip klara, men vi saknar några kvadratmeter sten som inte levererats, innan vi kan färdigställa ytan helt. Gående/cyklister/rullstolsburna kan dock använda norra entrén.
 • Varuleveranser till Rex kommer att finnas kvar i nuvarande läge, åtminstone till 30 juni. Ytorna måste förbesiktas innan motorfordon kan släppas fram.

Storgatan

 • Montering av kantsten påbörjas i korsningen mot Stora Hotellet.
 • Omledning av trafiken sker via Västra Strandgatan som tidigare.
 • Avstängningarna kommer att utökas österut fram till och med Rex-parkens östra sida under veckan. Då stängs alltså passagen genom Rex-parken av igen pga de arbeten som skall utföras i Storgatan.

Vecka 26, 26 juni – 2 juli

 • Läggning av granithällar och grus vid Swedbank påbörjas.
 • Rex gäster är välkomna via uteserveringen på södra sidan och man tar sig dit från Åhléns-sidan. Gångpassagen genom den lilla parken är tillfälligt öppen.
 • Markarbetena runt nya kafébyggnaden pågår. Ytor runt byggnaden kommer att vara avstängda under stora delar av sommaren pga bygg – och markarbeten.
 • Rådhusets norra entrén är öppen och man tar sig dit från Åhléns-sidan.
 • Storgatan är stängd för fordonstrafik vecka 25-39. Gående kan passera.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av granithällar pågår vid cykelparkeringsytan och beräknas färdig i slutet av veckan.
 • Grusunderlag vid Swedbank och ned mot Storgatan jämnas av och förbereds för läggning av markvärmeslingor. Läggning av granithällar påbörjas där i slutet av veckan.
 • Vi monterar fundament för belysningsstolpar och diverse markutrustningar.

Kungsgatan

 • Inget arbete pågår för tillfället. Det som är kvar att göra är justeringar och detaljer.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.

Ytor vid Rex uteservering

 • Just nu vattnar vi det nylagda gräset. Vi väntar på leverans av belysningsstolparna för att montera dem, som är det som återstår här.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Vi gör i ordning underlag och lägger slingor för markvärme.
 • Vi har påbörjat läggning av markteglet på norra gaveln och kommer att påbörja läggning av mosaiksten på nordöstra sidan.
 • Vi gör i ordning underlag för markvärmeslingor och sten på ytan mellan nya kafébyggnaden och ”finytan” samt påbörjar läggning av slingor och sten där i början på veckan.
 • Peab har påbörjat sina besiktningsarbeten och de fortsätter under veckan. När Peab är klara med sin del kan vi börja markarbetet på södra sidan av huset och ned mot Storgatan.

Torgytan

 • Stenläggning på finytan pågår.
 • Utbyggnaden av Rådhustrappan är så gott som klar. Anslutningarna in mot den gamla trappan återstår. Förutsättningarna förändrades när vi hittade det gamla kvarvarande trappsteget som byggts in i mitten av 80-talet och nu inte får rivas eller modifieras. Detta föranledde en ”utflytt” av den nya trappan/talarstolen, vilket innebär att mer material behöver beställas hem.
 • Gatstensläggning pågår, men troligen blir det klart efter midsommar, på grund av fördröjningen runt de historiska trappstegen. Vi arbetar på för fullt för att hinna färdigt ändå.
 • Rådhusets norra entrén är öppen och man tar sig dit från Åhléns-sidan.
 • Varuleveranser till Rex kommer att finnas kvar i nuvarande läge, åtminstone till 30 juni. Ytorna måste förbesiktas innan motorfordon kan släppas fram.
 • Rex gäster är välkomna via uteserveringen på södra sidan och man tar sig dit från Åhléns-sidan. Gångpassagen genom den lilla parken är också öppen.

Storgatan

 • Storgatan är stängd för fordonstrafik och kommer att vara det tills projektet är klart. Gående kan passera.
 • Rivning och grävning av gatan är påbörjad.
 • Under veckan fyller vi upp med grus och packar det.
 • Montering av kantsten påbörjas i korsningen mot Stora Hotellet.
 • Omledning av trafiken sker via Västra Strandgatan som tidigare.
 • Rex gäster är välkomna via uteserveringen på södra sidan och man tar sig dit från Åhléns-sidan. Gångpassagen genom den lilla parken är också öppen.

Vecka 25, 19-25 juni

 • Containrarna flyttas till finytan så att arbetet på västra sidan av Rådhuset kan påbörjas.
 • Markarbetena runt nya kafébyggnaden har återupptagits. Ytor runt byggnaden kommer att vara avstängda under stora delar av sommaren pga bygg – och markarbeten.
 • Gående kan nu passera på norra sidan av Rådhuset
 • Rådhusets norra entrén är öppen.
 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Gatstensytorna på cykelparkeringen är klara och så även kullerstensbeläggningen mot Rådhusets västra fasad.
 • Vi till ytorna mellan cykelparkeringen och Swedbank för montering av markvärmeslingor på den delen.
 • Stenläggning på ytorna runt cykelparkeringen planeras starta i slutet av veckan.
 • På måndag kommer containrarna att flyttas in på ”finytan” för att möjliggöra start av resterande arbeten på västra halvan ned mot Storgatan.

Kungsgatan

 • Inget arbete pågår för tillfället. Det som är kvar att göra är justeringar och detaljer.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.

Ytor vid Rex uteservering

 • Just nu vattnar vi det nylagda gräset. Vi väntar på leverans av belysningsstolparna för att montera dem, som är det som återstår här.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré är stängd.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka färdigställs murning och plåtarbeten utvändigt. Det blir också slutstädning invändigt, berättar Peabs arbetsledare.
 • Vi (NCC) har nu återupptagit markarbetena på norra och västra sidan, cirka sex veckor senare än beräknat för vår del.
 • Kantsten har monterats för den blivande uteplatsen norr om huset. Vi har satt trägropsfundament och markgaller i nordöstra hörnet samt monterat belysningsfundament och papperskorg.
 • Arbetet med att jämna till ytor för markvärmeslingor samt mosaikstenbeläggning har påbörjats.
 • Utläggning av markvärmeslingor på nordvästra halvan av huset påbörjas i mitten av veckan.
 • På sydöstra sidan pågår fortfarande Peabs byggarbeten i cirka två veckor till. Slutbesiktning för deras arbeten är planerad till 26/6.

Torgytan

 • Stenläggning på finytan pågår.
 • Utbyggnaden av Rådhustrappan är så gott som klar. Anslutningarna in mot den gamla trappan återstår. Förutsättningarna förändrades när vi hittade det gamla kvarvarande trappsteget som byggts in i mitten av 80-talet och nu inte får rivas eller modifieras. Detta föranledde en ”utflytt” av den nya trappan/talarstolen, vilket innebär att mer material behöver beställas hem.
 • Gatstensläggning pågår, men troligen blir det klart efter midsommar, på grund av fördröjningen runt de historiska trappstegen. Vi arbetar på för fullt för att hinna färdigt ändå.
 • Gående kan nu passera på norra sidan av Rådhuset och norra entrén är öppen.
 • Varuleveranser till Rex kommer att finnas kvar i nuvarande läge, åtminstone till 30 juni. Ytorna måste förbesiktas innan motorfordon kan släppas fram.
 • Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.

Storgatan

 • Måndag den 19 juni (vecka 25) stängs Storgatan av för fordonstrafik. Denna gång kommer gatan att vara avstängd till slutet på september/början av oktober då projektet är klart.
 • Omfattande arbeten skall utföras längs gatsträckan mellan Rådhusgatorna. Bland annat ska gatan grävas ur, byte av gatans grusöverbyggnad, montering av kantsten, läggning av markvärme i korsningarna mot båda Rådhusgatorna samt att hela gatan skall beläggas med smågatsten.
 • Omledning av trafiken sker via Västra Strandgatan som tidigare.

Vecka 24, 12-18 juni

 • Läggning av granithällar på ytorna mellan Äppellunden och McDonalds.
 • Gräsmattan i lilla parken bakom Rex är lagd
 • Markarbeten runt nya byggnaden på torget börjar.
 • Läggning av "Västerbottensdräll" på finytan.
 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av granithällar på ytorna mellan Äppellunden och McDonalds pågår
 • Vi behöver färdigställa finytan för att möjliggöra flytt av containers mm. dit, innan vi kan fortsätta arbetena på sidan mot Swedbank ned mot Storgatan.

Kungsgatan

 • Inget arbete pågår för tillfället. Det som är kvar att göra är justeringar och detaljer.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.

Ytor vid Rex uteservering

 • Arbetena i den lilla parken pågår och gräset är lagt. Nu vattnar vi några veckor framöver för att få gräset att etablera sig innan vi kan förbesikta och släppa på gångtrafik mellan Rådhusparken och Rex uteservering.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré är stängd
 • Montage av belysningsfundament, kantstål samt utläggning av ”gårdsgrus” på gången är snart färdigt. Återstår gör då resning och inkoppling av belysningsstolparna/pollarna, samt utplacering av de befintliga bänkarna.
 • Plantering i ”cirklarna” görs i senare skede.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka så färdigställer plåtslagaren takfoten och vi fortsätter med murningen av den utvändiga runda väggen. Vi kommer också att göra färdigt inredningen (en bardisk och en platsbyggd soffa) och arbeten med innerdörrar, berättar Peabs arbetsledare.
 • Markarbeten kan troligtvis påbörjas i mitten av vecka 24. Här måste vi invänta att Peab blir färdiga med byggarbetena runt huset innan vi kan börja med markarbetet.

Torgytan

 • Stenläggning på finytan pågår.
 • Ytorna på Rådhusets norra sida är stängd fram till midsommar.
 • Utbyggnaden av Rådhustrappan är så gott som klar. Anslutningarna in mot den gamla trappan återstår. Förutsättningarna förändrades när vi hittade det gamla kvarvarande trappsteget som byggts in i mitten av 80-talet och nu inte får rivas eller modifieras. Detta föranledde en ”utflytt” av den nya trappan/talarstolen, vilket innebär att mer material behöver beställas hem.
 • Markvärmeslingor läggs just nu på hela norra sidan av Rex och är förhoppningsvis klart 9 juni.
 • Läggning av smågatsten på norra sidan startar så snarat slingorna lagts färdigt och beräknas var klart till midsommar.
 • Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.

Storgatan

 • Måndag den 19 juni (vecka 25) stängs alltså Storgatan av för fordonstrafik. Denna gång kommer gatan att vara avstängd till slutet på september/början av oktober då projektet är klart.
 • Omfattande arbeten skall utföras längs gatsträckan mellan Rådhusgatorna. Bland annat ska gatan grävas ur, byte av gatans grusöverbyggnad, montering av kantsten, läggning av markvärme i korsningarna mot båda Rådhusgatorna samt att hela gatan skall beläggas med smågatsten.

Vecka 23, 5 – 11 juni

 • Ytorna på Rådhusets norra sida är stängd fram till midsommar.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré är stängd.
 • Läggning av "Västerbottensdräll" på finytan pågår.
 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av mosaiksten i ”Äppellunden” är nu färdig. Träden kommer i slutet av augusti och när de är planterade kan vi göra de sista detaljerna runt trädgroparna.
 • Tre amforor är monterade men detaljarbeten återstår.
 • Läggning av granithällar på ytorna mellan Äppellunden och McDonalds påbörjas i slutet av veckan och beräknas pågå cirka en vecka.
 • På ytorna mellan Rex och Swedbank påbörjas sättning av s.k ”borgmästar-sten” och kullersten mot fasad på västra sidan.

Kungsgatan

 • Inget arbete pågår för tillfället. Det som är kvar att göra är justeringar och detaljer.

Ytor vid Rex uteservering

 • Arbetena i den lilla parken pågår och gräset levereras på torsdag.
 • Montage av kantstål, fundament för belysning samt resning av belysningsstolpar mm, slutförs efter att gräset lagts.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka gör plåtslagaren klar takfoten och vi påbörjar den sista murningen av rundväggen och cylindern, säger Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter på norra sidan av huset, troligen i mitten av vecka 23.

Torgytan

 • Stenläggning på finytan pågår.
 • Läggning av smågatsten mellan Äppellunden och finytan är klar. Det återstår detaljer i och runt brunnar.
 • Om/utbyggnaden av trappan har påbörjats. Arbetet har fördröjts en vecka i väntan på besked om tillstånd för hantering av de funna resterna av den gamla trappan. Vi kommer att göra allt för att kunna öppna ytorna mot norra entrén innan midsommar ändå, som utlovat. Troligtvis kommer vissa detaljarbeten att göras klart efter öppnandet.
 • Delar av stensättningen kommer att påbörjas mot fasader under veckan.
 • Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.

Storgatan

 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.
 • Gatan kommer att vara öppen för all trafik fram till dess att de mer omfattande arbetena skall påbörjas 19 juni, (vecka 25). Möjligen kommer enklare, mer kortvariga anslutande arbeten att utföras periodvis fram till dess, men inget som kräver avstängning av gatan.

Vecka 22, 29 maj – 4 juni

 • Ytorna på Rådhusets norra sida är stängd fram till midsommar.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré är stängd.
 • Läggning av "Västerbottensdräll" på finytan pågår.
 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av mosaiksten i ”Äppellunden” är nu färdig. Träden kommer i slutet av augusti och när de är planterade kan vi göra de sista detaljerna runt trädgroparna.
 • Amfororna och dryckesfontänen börjar vi montera denna vecka.
 • Vi påbörjar läggning av markvärmeslingor samt granithällar på ytan mellan Äppellunden och MVG.
 • På ytorna mellan Rex och Swedbank påbörjas sättning av s.k ”borgmästar-sten” och kullersten mot fasad på västra sidan.
 • Vi monterar och gjuter fast resterande cykelställ.

Kungsgatan

 • Inget arbete pågår för tillfället.

Ytor vid Rex uteservering

 • Våra arbeten här är klara, förbesiktade och överlämnade till Rex, som har öppnat sin uteserveringen.
 • Arbetena i den lilla parken pågår nu och kommer att färdigställas under vecka 22-24 om gräset anländer som planerat.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Peab kommer att färdigställa golvet invändigt samt påbörja den utvändiga murningen av den runda väggen. Byggnaden kommer att få ett grönt tak med levande växtlighet (sedum) som kommer att läggas från och med torsdag nästa vecka, säger Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter runt huset, troligen runt vecka 23.

Torgytan

 • Stenläggning på finytan pågår.
 • Läggning av smågatsten mellan Äppellunden och finytan är nästan klar. Återstår gör detaljer i och runt brunnar.
 • Om/utbyggnaden av trappan har påbörjats, dock så hittades rester av den ursprungliga trappan som inte såg ut riktigt som väntat. Detta innebär ett litet omtag för att kunna bygga in och bevara denna konstruktion. Detta arbete utförs under överinseende av representant från Museet eftersom huset är kulturminnesmärkt.
 • Delar av stensättningen kommer att påbörjas mot fasader under veckan.
 • Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.

Storgatan

 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.
 • Gatan kommer att vara öppen för all trafik fram till dess att de mer omfattande arbetena skall påbörjas från vecka 25. Möjligen kommer enklare, mer kortvariga anslutande arbeten att utföras periodvis fram till dess, men inget som kräver avstängning av gatan.

Vecka 21, 22 – 28 maj

 • Ytorna på Rådhusets norra sida är stängd fram till midsommar.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är stängd fram till semestern.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré är stängd.
 • Läggning av "Västerbottensdräll" på finytan pågår.
 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av mosaiksten i ”Äppellunden” pågår för fullt och beräknas vara klar vecka 22.
 • Vi kompletterar med montage av amforor, bänkar, mm, vartefter ytorna blir färdiga.
 • På ytorna mellan MVG och Rex har vi monterat murar, fundament för cykelställ och förbereder nu för start av montering av kantsten och själva cykelställen på den blivande cykelparkeringen mellan murarna.
 • Vi har också rivit bort den sista delen av den gamla stenläggningen mot Rådhusets västra fasad och ska även där gräva ur och byta ut själva grusöverbyggnaden.

Kungsgatan

 • Inget arbete pågår för tillfället.

Ytor vid Rex uteservering

 • Våra arbeten här är klara, förbesiktade och överlämnade till Rex, som just nu monterar själva uteserveringen.
 • Arbetena i den lilla parken kommer att färdigställas under slutet av maj/början på juni, lite beroende på när färdigt gräs finns tillgängligt från leverantören.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka börjar vi lägga golvet i kafédelen samt att vi färdigställer ribbtaket utvändigt, berättar Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter runt huset, troligen runt vecka 23.

Torgytan

 • Stenläggning på finytan pågår för fullt och mönstret ”Västerbottensdräll” – börjar kunna skönjas.
 • Grävning, utbyte av brunnar samt ledningsläggning pågår och under veckan påbörjas infyllning av grus, som ska bilda undergrund för stenytorna.
 • Under veckan planeras grundläggningsarbetet för de 4 nya flaggstängerna att färdigställas.
 • Vi förbereder och planerar också för arbetet med om- och utbyggnad av själva Rådhustrappan, ett arbete som planeras starta under slutet av veckan.
 • Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.

Storgatan

 • Storgatan, mellan Rådhusgatorna, stängs vecka 25 - 39.
 • Gatan kommer att vara öppen för all trafik fram till dess att de mer omfattande arbetena skall påbörjas från vecka 25. Möjligen kommer enklare, mer kortvariga anslutande arbeten att utföras periodvis fram till dess, men inget som kräver avstängning av gatan.

Rådhusesplanaden

 • Monteringsarbetena är i princip klara och just nu pågår förberedelser för ommålning av de bänkar som står i parkdelen.

Vecka 20, 15 – 21 maj

 • Läggning av mosaikplattor i Äppellunden.
 • Lilla gångpassagen mellan Rex och MVG stängs pga arbeten och leveranser som kommer in den vägen.
 • Bytet till släta plattor på ränndalen längs Kungsgatan är klart.
 • Uteserveringsytan på Rex södra sida är nu klar.
 • Ytorna på Rådhusets norra sida stängs fram till midsommar.
 • Gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan är nu stängd fram till semestern.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré är stängd.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Läggning av mosaiksten i ”Äppellunden” pågår för fullt och kommer att ta cirka 3-4 veckor.
 • Vi kompletterar med montage av trädgaller, bänkar mm, allt eftersom stenläggningen blir klar.

Kungsgatan

 • Rännan är nu ersatt med släta plattor. Mindre detaljer ska åtgärdas i anslutningen mellan befintliga och nya ytor så det blir riktigt jämt och fint.

Ytor vid Rex uteservering

 • Våra arbeten här är klara, förbesiktade och överlämnade till Rex, som just nu startat montaget av själva uteserveringen.
 • Arbetena i den lilla parken kommer att färdigställas under slutet av maj/början på juni, lite beroende på när färdigt gräs finns tillgängligt från leverantören.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka börjar vi montera undertaket under skärmtaken samt lägga golvet inne. Vi kommer även börja montera tätskiktet på bjälklaget ute, säger Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter runt huset, troligen runt vecka 23.

Torgytan

 • Vi lägger nu markvärmeslingor på delar av ytan.
 • De tre belysningsmasterna på västra sidan av ”Finytan” monterades upp idag, med gott resultat.
 • På måndag påbörjas stenläggningen av ”Finytan”. Detta arbete kommer pågå i cirka 3-4 veckor.
 • På måndag stänger vi också av ytorna på Rex/Rådhusets norra sida för att starta arbetena där. Dessa ytor kommer åter att öppnas upp veckan före midsommar, då arbetena där beräknas vara klara. Även den lilla gångpassagen mellan MVG/Rex kommer att stängas pga alla arbeten och leveranser som går in den vägen.
 • Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.

Rådhusesplanaden

 • Monteringsarbetena är i princip klara och just nu pågår förberedelser för ommålning av de bänkar som står i parkdelen.

Vecka 19, 8 – 14 maj

 • Av säkerhetsskäl måste gångpassagen mellan Rex och MVG tillfälligt stängas av pga ökad omfattning av arbete med mittytan.
 • Läggning av mosaikplattor i Äppellunden.
 • Ytorna på Rådhusets norra sida stängs vecka 20.
 • Markarbetet runt nya byggnaden på torget planeras att återupptas vecka 23. Då kommer gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan att stängas, men vi håller den öppen så länge som möjligt.
 • Uteserveringsytan vid Rex planeras bli tillgänglig i början av veckan.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Av säkerhetsskäl kommer gångpassagen mellan Rex och Kungsgatan att stängas av igen pga ökad omfattning av arbetena på ”Finytan”.
 • Vi monterar trädlådor, belysningsfundament, ledningar för konstbevattning mm på ytorna mellan MVG och Rex.
 • Slingläggningen är färdig på hela ytan och nu återstår bara utläggning av sättgrus innan vi kan påbörja läggning av mosaikstenen.
 • På måndag börjar det tidskrävande arbetet med läggningen av mosaikstenen i Äppellunden. Cirka 350 000 mosaikstenar (50x50 millimeter) ska läggas på en yta av cirka 500 kvadratmeter.
 • Vi slutför montaget av de sista detaljerna i vattenspelet, själva avslutningen på varje ”gren” i vattenspelsrännan. Efter det återstår bara montage av ”amfororna”, samt dryckesfontänen i form av en krokus av granit.

Kungsgatan

 • Bytet av ränndalsplattor till släta plattor har blivit lite försenat men beräknas vara klart i början på veckan.

Ytor vid Rex uteservering

 • Stenläggning görs färdig under helgen.
 • Montage av nya belysningsarmaturer på fasaden är klart.
 • Ytorna besiktas på måndag morgon och därefter lämnar vi över till Rex att påbörja uppbyggnaden av sommarens uteservering.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Vi fortsätter att mura fasaden utvändigt samt arbeten med innertak, berättar Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter runt huset, troligen runt vecka 23.

Torgytan

 • Arbetena runt Rex/Rådhusets norra entrén kommer att påbörjas måndag vecka 20. Då stängs ytorna längs hela norra sidan av huset av i de cirka 6 veckor som arbetet beräknas ta. Ytorna skall grävas ur, nya ledningar för gasol, markvärme, el och belysning skall läggas. Dessutom ska ett par dagvattenbrunnar bytas vid Rådhustrappan. Efter detta ska också själva trappan byggas om/ut samt hela ytan få nya markvärmeslingor och ny gatstensbeläggning. Alla dessa arbeten skall vara färdiga före midsommar, då ytorna planeras öppnas upp igen. Rex gäster är under denna period välkomna via utreserveringen på södra sidan eller via entrén i sydvästra hörnet.
 • Vi monterar just nu kantstål för fullt. Under veckan planeras för läggning av markvärmeslingor i den sydvästra fjärdedelen. Där en förberedelse för kommande stenläggning, som påbörjas under vecka 20.
 • Vi kommer också resa de 12 meter höga belysningsmasterna på västra sidan av ”Finytan”.

Rådhusesplanaden

 • Monteringen av cykelställen fortsätter som planerat och blir klara i slutet av veckan.

Vecka 18, 2–7 maj

 • Vi byter till släta plattor på ränndalen längs gågatan.
 • Läggning av mosaikplattor i Äppellunden börjar.
 • Markarbetet runt nya byggnaden på torget planeras att återupptas vecka 23. Då kommer gångpassage mellan Rex och Kungsgatan att stängas, men vi håller den öppen så länge som möjligt.
 • Gångpassagen mellan Rex och MVG måste tillfälligt smalnas av.
 • Uteserveringsytan vid Rex planeras bli tillgänglig i början på maj.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.
 • Kantstålen är nu monterade runt hela Äppellunden och markvärmeslingor läggs för fullt. Läggningen av slingor blir färdig i mitten av veckan på hela ytan.
 • Under onsdagen påbörjas det tidskrävande arbetet med läggningen av mosaikstenen i Äppellunden. Cirka 350 000 mosaikstenar (50x50 millimeter) ska läggas på en yta av cirka 500 kvadratmeter.
 • Vi slutför montaget av de sista detaljerna i vattenspelet, själva avslutningen på varje ”gren” i vattenspelsrännan. Efter det återstår bara montage av ”amfororna”, samt dryckesfontänen i form av en krokus av granit.

Kungsgatan

 • Mot slutet av veckan kommer vi att byta till släta plattor på ränndalen längs mitten av gågatan.

Ytor vid Rex uteservering

 • Markvärmeslingorna är lagda och nu pågår läggning av granithällar och gatsten. Arbetet beräknas vara klart onsdag.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Vi fortsätter att mura fasaden utvändigt. Vi kommer även att arbeta med innertak invändigt, säger Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter runt huset, troligen runt vecka 23.

Torgytan

 • Vi gräver för kompletterande ledningsdragningar för bland annat markvärme och gasol i anslutning mot Rex norra sida. Detta behöver vara klart för att kunna påbörja och färdigställa stenläggning på den stora ytan mitt på torget – ”finytan”. Gångpassagen mellan Rex och MVG måste tillfälligt smalnas av pga dessa arbeten.
 • Stenläggning på finytan planeras starta vecka 19-20, men fortfarande finns en hel del tjäle kvar i marken. Tjälen måste tina bort innan finplanering av grus, montage av kantstål och stenläggning kan påbörjas. Vi inväntar nu att tjälen ska släppa helt, så att vi kan packa ytorna en sista gång innan stenläggning ska påbörjas. Detta för att undvika framtida sättningar.

Rådhusesplanaden

 • Cykelställen har kommit och arbetet är påbörjat. Arbetet beräknas ta 2-3 veckor.

Vecka 17, 24 – 30 april

 • Gångpassage mellan Rex och Kungsgatan kommer att snart att stängas igen då arbetena återupptas, men vi håller den öppen så länge som möjligt.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré, är stängd. Uteserveringsytan planeras åter bli tillgänglig i början på maj.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs då tillfälle ges.
 • Montage av kantstål runt själva Äppellunden påbörjas nu och pågår under nästa vecka.
 • Under andra halvan av veckan påbörjas utläggning av markvärmeslingor på dessa ytor. Detta arbete beräknas ta cirka 4-5 dagar. Efter det väntar stenläggning under vecka 18 och 3-4 veckor framåt.
 • Vi slutför montaget av de sista detaljerna i vattenspelet, själva avslutningen på varje ”gren” i vattenspelsrännan. Efter det återstår bara montage av ”amfororna” av granit. Genom dessa kommer alltså vattnet att flöda upp och igenom och vidare ned i vattenspelsrännan. Leverans av amforor från ansvarig konstnär är beräknad till mitten av maj.

Kungsgatan

 • Vi fortsätter montage av de tre eluttagscentralerna i mark. Centralen vid hörnet av McDonalds är klar, förutom stenen som skall läggas i själva ”locket”. Just nu pågår själva återläggningen av granithällar runt centralen vid Åhléns entré samt i anslutning mot Rådhusesplanaden.

Ytor vid Rex uteservering

 • Läggning av markvärmeslingor pågår för fullt och ska vara klar på måndag.
 • Stenläggning påbörjas på måndag och planeras vara färdigt tisdag 2 maj.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka börjar vi mura fasaden utomhus. Stålcylindern (den runda väggen mot Åhlénshuset) muras in. Vi fortsätter även arbetet med innertak invändigt, berättar Peabs arbetsledare.
 • NCC fortsätter sina markarbeten när Peab är färdigt med sina byggaktiviteter runt huset, troligen någon gång under mitten/slutet av maj.

Torgytan

 • Vi gräver för kompletterande ledningsdragningar för bland annat markvärme och gasol i anslutning mot Rex norra sida. Detta behöver vara klart för att kunna påbörja och färdigställa stenläggning på den stora ytan mitt på torget – ”finytan”. Gångpassager här måste tillfälligt smalnas av och eventuellt kan också infarten för leveranser mm till Rex behöva flyttas till västra sidan en kortare period, för att arbetet ska kunna färdigställas i anslutning mot östra hörnet av Rex.
 • Stenläggning på finytan planeras starta vecka 19-20, men fortfarande finns en hel del tjäle kvar i marken. Tjälen måste tina bort innan finplanering av grus, montage av kantstål och stenläggning kan påbörjas.

Storgatan

 • Möjligen kommer enklare, mer kortvariga anslutande arbeten att utföras, men inget som kräver avstängning av gatan.

Rådhusesplanaden

 • Cykelställ levereras under veckan och montage kommer att påbörjas så snart de anländer. Arbetet beräknas ta 2-3 veckor.

Vecka 16, 17 – 23 april

 • Gångpassage mellan Rex och Kungsgatan kommer att snart att stängas igen, troligtvis från och med måndag vecka 17, men tidpunkten påverkas av vädret.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré, är stängd. Uteserveringsytan planeras åter bli tillgänglig i början på maj.
 • Ledningsarbetena på Storgatan är färdiga och gatan är åter öppnad för trafik.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget. 

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.
 • Vi monterar belysningsstolpar samt finriktar belysningsfundament i ”Äppellunden” inför kommande stenläggningsarbeten som planeras att starta under vecka 18.
 • Vi finjusterar grusytor och förbereder för kommande montering av markvärmeslingor, samt kantstål som skall omgärda stenläggningar i ”Äppellunden”.

Kungsgatan

 • Vi fortsätter montage av de tre eluttagscentralerna i mark. Centralen vid hörnet av McDonalds är klar, förutom stenen som skall läggas i själva ”locket”. Just nu pågår själva återläggningen av granithällar runt centralen vid Åhléns entré samt i anslutning mot Rådhusesplanaden.
 • Förbesiktning av ytorna är gjord och nu återstår bara små åtgärder efter besiktningen. Dessa utförs när tid ges under sommaren.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten är färdiga.
 • Just nu finjusteras grusytorna inför kommande läggning av markvärmeslingor, som planeras utföras onsdag-fredag under veckan.
 • Stenläggning planeras starta måndag vecka 17 och pågå hela den veckan.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka bygger vi undertak utomhus och börjar med tegelväggar inomhus. Kakelarbetena inomhus fortsätter även under nästa vecka, säger Peabs arbetsledare.
 • Inga markarbeten aktuella för NCC här för tillfället.

Torgytan

 • Vi har börjat förbereda för kommande kompletteringsfyllningar av grus, samt finjusteringar av ytorna inför montage av markvärmeslingor samt kantstål.
 • En del kompletterande grävning samt ledningsläggningar kommer att påbörjas under veckan i anslutning mot Rex framsida.
 • Gångpassagen ned mot Kungsgatan kommer snart att stängas igen, troligen fr.o.m måndag vecka 17, men vädret får styra lite.

Storgatan

 • Ledningsarbetena i gatan är färdiga och har gått problemfritt. Därför kunde gatan öppnas för trafik igen två dagar tidigare än beräknat.

Rådhusesplanaden

 • Grävning av hål för fundament är nästan färdigt och nu inväntar vi bara leverans av cykelställ och fundament för att kunna fortsätta.

Vecka 15, 10-16 april

 • På Storgatan behöver återstående ledningsarbeten göras. Därför stängs Storgatan av för biltrafik fr.o.m. 7 april t.o.m. 13 april. Biltrafiken leds om via Strandgatan. Även Västra Rådhusgatan hålls öppen för biltrafik ned till Strandgatan under avstängningen. Passage för gående kommer att finnas.
 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré, är stängd. Uteserveringsytan planeras åter bli tillgänglig i början på maj.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage är öppen mellan Rex och Kungsgatan. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår, preliminärt i mitten på april.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget. 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.
 • Vi fyller in grus och jämnar till ytorna samt riktar fundament inför kommande stenläggningar i ”Äppellunden”.

Kungsgatan

 • Vi fortsätter montage av de tre eluttagscentralerna i marken. Centralen vid hörnet av McDonalds är nästan klar, förutom stenen som skall läggas i själva ”locket”.
 • Förbesiktning av ytorna är gjord och nu återstår bara små åtgärder efter besiktningen. Dessa utförs när tid ges under sommaren.

Ytor vid Rex uteservering

 • Kanalisation samt kabel är till stor del färdiga.
 • Montage av el – och avloppsbrunnar pågår nu och planeras bli färdigt under veckan som kommer.
 • Uppfyllning av grus påbörjas under veckan.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Vi har påbörjat återfyllning av det återstående ”hålet” mot källarväggen på sidan mot Åhléns.
 • Bygget av innertak inomhus påbörjas under nästa vecka. Då börjar vi även med kakelarbeten på toaletterna på entréplanet: besökstoaletten och toaletten för torghandlare, berättar Peabs arbetsledare.

Torgytan

 • Arbetet återupptas då tjälen gått ur marken.

Storgatan

 • Den 7 april stängs Storgatan för genomfart mellan Västra och Östra Rådhusgatan. Detta för att kunna slutföra de sista återstående ledningsarbetena för vatten och fjärrkyla. Gatan öppnas igen nästa torsdag 13/4. Gångtrafik kommer att kunna passera i öst – västlig riktning under avstängningen. Vi påbörjar tjältining direkt när gatan stängts av. Innan tisdag morgon bör tjälen vara upptinad och då kan arbetet påbörjas.
 • Vi kommer att stänga av huvudvattenledningen i Storgatan , mellan Östra och Västra Rådhusgatan på tisdag morgon den 11/4. Vattnet släpps på igen på tisdag eftermiddag eller under onsdagen, beroende på hur arbetet förlöper. Inga servisledningar finns dock på sträckan, så inga störningar i vattenleveranser ska upplevas för Vakin´s kunder.

Rådhusesplanaden

 • Borrning för infästning pågår och är nästan klart på östra sidan mot Utopia. I morgon påbörjas borrning på västra sidan mot Saedens.
 • Grävning av hål för fundament pågår och görs färdigt eftersom borrningen framskrider.

Vecka 14, 3 – 9 april

 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré, är stängd. Uteserveringsytan planeras åter bli tillgänglig i början på maj.
 • På Storgatan behöver återstående ledningsarbeten göras. Därför stängs Storgatan av för biltrafik fr.o.m. 7 april t.o.m. 13 april. Biltrafiken leds om via Strandgatan. Även Västra Rådhusgatan hålls öppen för biltrafik ned till Strandgatan under avstängningen. Passage för gående kommer att finnas.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage är öppen mellan Rex och Kungsgatan. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår, preliminärt i mitten på april.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget. 

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.
 • Den största delen av vattenspelet är monterat och ska gjutas fast nu. Sen återstår bara de s.k ”amfororna” som skall monteras i änden av varje ”gren”. Dessa levereras från en konstnär i mitten av maj.

Kungsgatan

 • Finjustering samt kompletterande fogning av de stenytor som lades  innan jul, har utförts under veckan. I månadsskiftet kommer torgvagnarna att börja ställas upp för säsongen. Under veckan påbörjar vi grävning och montage samt kabeldragning till de tre återstående elbrunnar som behöver sättas ned i plattytorna. En vid Åhléns, en vid Mcdonalds samt en i höret Rådhusesplanaden/Utopia.

Ytor vid Rex uteservering

 • Om tjältiningen fungerat som den ska, kommer vi att på måndag återuppta el – och markarbetena på dessa ytor. Det som återstår är kanalisation och kabeldragning samt montering av elskåp/eluttagsbrunnar och inkoppling av dessa. Under resten av april kommer uppfyllning med grus, läggning av markvärmeslingor samt stenarbeten att ta vid och färdigställas.


Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Under slutet av veckan påbörjas den sista delen av återfyllningen av den före detta källaren på sidan mot Åhléns.
 • Arbetet med att göra mellanväggar fortsätter under nästa vecka. Vi börjar även med kakel och klinker på entréplanet. Utvändiga markarbeten, som fallgjutning runt huset, pågår under nästa vecka och vi börjar färdigställa påbörjade markjobb, säger Peabs arbetsledare.

Torgytan

 • Arbetet återupptas då tjälen gått ur marken.


Rådhusesplanaden

Vi kommer att påbörja montage av kompletterande cykelställ på båda sidor om parkdelen mellan Saedéns och Utopia. Detta arbete beräknas ta cirka en månad och innebär borrning, grävning av hål för fundament och etappvis montering av de nya cykelställen. Detta arbete tillhör inte projekt Rådhustorget, men det utförs i direkt anslutning till projektet och påverka både gående och cyklister i torgets närhet.

Vecka 13, 27 mars – 2 april

 • Gångpassagen genom den lilla parken, mellan Storgatan och Rex södra entré kommer att stängas av från och med måndag. Uteserveringsytan planeras åter bli tillgänglig i början på maj.
 • På Storgatan behöver återstående ledningsarbeten göras. Därför stängs Storgatan av för biltrafik fr.o.m. 7 april t.o.m. 13 april. Biltrafiken leds om via Strandgatan. Passage för gående kommer att finnas.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage är öppen mellan Rex och Kungsgatan. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår, preliminärt i mitten på april.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget. 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna längs fasaden är permanent öppnad. Återstående detaljer/finjusteringar utförs till våren.
 • Slutdelen av vattenspelet är monterad och nu pågår betonggjutningar för själva ”vattenrännorna” som skall utgöra vattenspelet. Montage av själva granitplattorna/rännorna, påbörjas under veckan.

Kungsgatan

 • Under veckan kommer finjustering samt kompletterande fogning av de stenytor som lades innan jul att utföras. I månadsskiftet kommer torgvagnarna att börja ställas upp för säsongen och då behöver dessa ytor vara justerade och klara, förutom de tre återstående elbrunnar som behöver sättas ned i plattytorna, vid Åhlens, McDonalds samt i hörnet Rådhusesplanaden/Utopia.

Ytor vid Rex uteservering

 • På måndag stänger vi av ytan helt igen för att lägga ut utrustning för att tina tjälen. Underlaget behöver tinas upp för att göra det möjligt att utföra de återstående momenten för att göra ytan klar inför den stundande uteserveringssäsongen. Tiningen av tjälen beräknas ta cirka en vecka. Därefter tar själva markarbetena vid och pågår under april.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Golvet är färdiggjutet och taket blir färdigt under denna vecka. Nästa vecka börjar mer invändiga arbeten där vi isolerar ytterväggar, gör mellanväggar och förbereder belysning, säger Peabs arbetsledare.
 • Inga pågående arbeten just nu för Ncc:s del.

Torgytan

 • Arbetet återupptas då tjälen gått ur marken.


Illustration av översiktbild på nya Rådhustorget. Framtagen av Sweco.

Illustration av översiktbild på nya Rådhustorget. Framtagen av Sweco.

Vecka 12, 20-24 mars

 • Det planerade arbetet har skjutits fram till nästa vecka.
 • Ytorna längs fasaderna är permanent öppnade.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage är öppen mellan Rex och Kungsgatan. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår.
 • I övrigt är avstängningarna samma som tidigare.

Resterande arbeten och detaljer återupptas till våren och slutförs under sommaren.

Äppellunden (utanför MVG/MacDonalds)

På grund av bland annat vädret denna vecka har det planerade arbetet inte kunnat genomföras. Så NCC:s arbete runt blivande äppellunden blir förskjutet till nästa vecka. Då fortsätter arbetet med montering av granitmur och ytvattenränna i slutdelen av vattenspelet samt undergjutit den första delen. Arbete är tidskrävande och kräver hög precision, så det kommer att pågå även nästkommande vecka.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

Arbetet med att gjuta plattan (golvet) till byggnaden har skjutits fram, bland annat på grund av vädret, och påbörjas istället på måndag nästa vecka. Taket färdigställs under nästa vecka och arbetet med att isolera ytterväggar och bygga innerväggar startar, berättar Peabs arbetsledare.

Vecka 11, 13 - 19 mars

 • Ytorna längs fasaderna är permanent öppnade.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage är öppen mellan Rex och Kungsgatan. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår.
 • I övrigt är avstängningarna samma som tidigare.

Resterande arbeten och detaljer återupptas till våren och slutförs under sommaren.

Äppellunden (utanför MVG/MacDonalds)

NCC:s arbete runt blivande äppellunden fortsätter med montering av granitmur och ytvattenränna i slutdelen av vattenspelet samt undergjutit den första delen. Arbete är tidskrävande och kräver hög precision, så det kommer att pågå även nästkommande vecka. Vädret är också avgörande, då dessa moment inte går att utföra i varken kraftigt snöfall eller extrem kyla.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

Takläggningen fortsätter och blir klart under nästa vecka. Installationer av ventilationsrör med mera fortsätter och ventilationsaggregatet kommer på plats. Nästa vecka påbörjas arbetet med att gjuta golvet i byggnadens markplan, säger Peabs arbetsledare.

Vecka 10, 6 – 10 mars

 • På grund av bland annat det kraftiga snöfallet kommer NCC arbete som var planerat till denna vecka att förskjutas till vecka 10.
 • Även delar av Peabs arbete med nya byggnaden flyttas fram till vecka 10.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage från Rex och ned mot Kungsgatan är öppen. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår.
 • I övrigt är avstängningarna samma som tidigare.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

På grund av vädret har arbetena med tätskikt och isolering i takkonstruktionen flyttats fram, och startar istället på måndag (6 mars). Bågarna till glaspartierna är klara och nästa vecka startar monteringen av glaset som utgör en stor del av byggnadens fasad. Då påbörjas även förarbete för att lägga undertak och skärmtak. Kökets kakel och klinker är färdigställt i källaren. Nästa vecka fortsätter installationer av ventilation och rör i källaren, berättar Peabs arbetsledare.

Vecka 9, 27 februari - 5 mars

 • Arbetet med ytorna längs fasaderna är avslutade och ytorna är permanent öppnade, även om vissa detaljarbeten kvarstår.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage från Rex och ned mot Kungsgatan är öppnad. Passagen hålls öppen tills dess att arbetena på ytan återupptas i vår.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Inga pågående arbeten under vintern, återstående detaljer/ finjusteringar utförs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Vid fasaderna pågår inga arbeten just nu, resterande detaljer/ finjusteringar utförs till våren.
 • Schaktarbeten pågår på ytorna för blivande Äppellunden utanför McDonalds och kommer att pågå även under v 9, men närmar sig nu slutet. I dagarna monterar vi fundamenten till 3 av de 12 meter höga belysningsmaster som skall belysa ”finytan” mitt på torget samt drar fram kabel till dessa. Vi sätter också några av de återstående brunnarna för elkraft till framtida evenemang mm. i ytan närmast Äppellunden.
 • I det stora vattenmagasinet är det mesta avinstallationerna nu slutförda. 11 inkommande rör i olika dimensioner samt 8 utgående, skall förse vattenspelet med dekorativt rinnande vatten från olika positioner längs ”vattenrännan”.
 • Den största delen av den s.k ”skelettjorden” där äppelträdens rotsystem ska kunna breda ut sig, är nu färdig. Skelettjord innebär enkelt förklarat att man spolar ned växtjord i ett grovt stenmaterial med hålrum i, som både ska möjliggöra en bra växtmiljö för träden i en stenbelagd yta, men också en yta som klarar en hel del marktryck, till skillnad från en traditionell planteringsyta.
 • Klarar vi oss ifrån alltför mycket snö, så är planen att komma igång med att montera murar och detaljer i slutdelen av själva vattenspelet! Av kvalitetsskäl går detta inte att utföra om det snöar för mycket eller blir extremt kallt.

Kungsgatan

 • Inga pågående arbeten på dessa ytor nu. Återstående detaljer/ justeringar utförs till våren.

Ytor vid Rex uteservering

 • Inga pågående arbeten förrän i månadsskiftet mars/april.
 • Nu projekteras och planeras de sista detaljerna för den nya uteserveringen.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • I mitten av nästa vecka börjar vi att montera glaspartierna som utgör en stor del av byggnadens fasad. Takplåten kommer att färdigställas. I mitten/slutet av veckan läggs isolering och tätskikt i takkonstruktionen, berättar Peabs arbetsledare.
 • Inga pågående arbeten just nu för Ncc:s del.

Torgytan

 • De sista arbetena med elkablar och fundament för bl.a belysning slutförs under veckan på delen närmast Äppellunden. Därefter återupptas aktiviteten på ytan när våren anlänt.
 • Nu är ett cirka 3 meter bred gångpassage öppnat mellan Rex och Kungsgatan, på sidan mot torgpaviljongen. Gångpassagen kommer att stängas när arbetena återupptas, preliminärt i mitten av april, men tidpunkten påverkas av väderleken.

Vecka 8, 20-26 februari

 • Stängslet på Kungsgatan flyttats 4 meter närmare Rådhuset.
 • En cirka 3 meter bred gångpassage mellan Kungsgatan och Rex kommer att öppnas på måndag på sidan mot torgpaviljongen. Den passagen kommer att stängas då arbetena återupptas, preliminärt i mitten av april.
 • I övrigt är avstängningarna samma som tidigare.


Arbetet runt blivande äppellunden fortsätter med läggning av ledningar och montage av detaljer till vattenspelen.

Resterande arbeten och detaljer återupptas till våren och slutförs under sommaren.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

Monteringen av skelettet till den nya byggnaden fortsätter även nästa vecka. Då börjar vi även förbereda för att lägga dit byggnadens plåttak. I källaren fortsätter arbetena med tätskikt, kakel och golv enligt Peabs arbetsledare.

Vecka 7, 13-17 februari

 • Arbetet med ytorna längs fasaderna är avslutade och ytorna är nu permanent öppnade, även om vissa detaljarbeten kvarstår.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget.
 • Torgytan framför Rådhuset är avstängda en bit in i februari. En cirka 3 meter bred gångpassage från Rex och ned mot Kungsgatan kommer att öppnas under vintern då arbetena avstannar i februari. Ytorna kommer stängas av igen då arbetena återupptas, preliminärt i mitten av april. Tidpunkten kan påverkas av väderleken.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är klar och locken på markvärmebrunnen är på plats. Det som återstår är bara finjusteringar. Dessa utförs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är klar och locken på markvärmebrunnen är på plats. Det som återstår är bara finjusteringar. Dessa utförs till våren.
 • Grävning pågår på ytorna för blivande Äppellunden utanför McDonalds och kommer att pågå även under vecka 7. Gångpassagen mellan Rex och MVG blir kvar i nuvarande läge pga återstående arbeten där.
 • Ledningar läggs ned både för blivande vattenspel, konstbevattning samt belysning.
 • Vi monterar fundament för både trädgropar och belysning, samt sätter brunnar tillhörande vattenspelet.
 • Betongarbeten för vattenspelet påbörjas troligen under slutet av veckan.

Kungsgatan

 • Stenläggningen på hela gatubredden är färdig, inklusive locken på den stora markvärmebrunnen. Återstår gör finjusteringar/fogning, som utförs till våren.
 • Enligt önskemål kommer cirka 6 meter till av gågatans bredd att öppnas upp under vecka 7.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering är stoppade för vintern. Resterande arbeten återupptas under våren och är helt färdigställda då säsongen för uteserveringar börjar.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Nästa vecka påbörjas monteringen av skelettet till den nya byggnaden. Det blir en del svetsning men monteringsarbetet ska inte leva om mer än det vanliga byggbullret enligt entreprenören Peab. I källaren pågår arbeten med golv och klinker.
 • I princip är alla markarbeten som kan göras i vinter, färdiga. Resterande delar slutförs till våren/sommaren, så fort bygget närmar sig slutet.

Torgytan

 • El– och rörläggningsarbeten pågår. När dessa är färdiga någon gång i början på februari, så fyller vi igen med grus och kan släppa fram ett cirka 3 meter brett gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern.
Arbete på Rådhustorget vecka 6

Vecka 6, 6–12 februari

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt markvärmebrunnen. Brunnen täcks över provisoriskt under vintern och färdigställs till våren.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt markvärmebrunnen. Brunnen täcks över provisoriskt under vintern och färdigställs till våren.
 • Grävningen har påbörjats på ytorna för blivande Äppellunden utanför McDonalds och kommer att pågå även under v 6. Vi har denna vecka varit tvungna att flytta gångpassagen mellan MVG och Rex på grund av några återstående arbeten där.
 • Ledningar läggs ned både för blivande vattenspel och även konstbevattning.
 • Vi monterar fundament för både trädgropar och belysning, samt sätter brunnar tillhörande vattenspelet.

Kungsgatan

 • Stenläggningen på hela gatubredden är nu färdig, förutom runt de tre markvärmebrunnarna. Färdigställning runt dessa tre brunnar utförs till våren och täcks nu över provisoriskt, för att kunna trafikeras under vintern.
 • Dock återstår en hel del fogning av ytorna innan dessa är så stabila att de kan trafikeras.
 • Enligt önskemål kommer ca 6 meter till av gågatans bredd att öppnas upp så fort provisorierna runt den stora brunnen mitt i gågatan är färdiga.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering är stoppade för vintern. Resterande arbeten återupptas under våren och är helt färdigställda till uteserveringssäsongen börjar.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Husbyggnationen är igång med både betongarbeten och invändiga byggarbeten. De redan pågående markarbetena runt huset fortsätter även under vecka 6.
 • I källaren monteras mellanvägar och tätskikt. Bygget av ytterväggsblock fortsätter även under nästa vecka.

Torgytan

 • När el- och rörläggningsarbetena är färdiga någon gång i början på februari, så fyller vi in grusöverbyggnaderna och kan släppa fram ett ca tre meter brett gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern.
Ombyggnad av Rådhustorget, två arbetare i en stor grop

Vecka 5, 30 januari–5 februari

 • Arbetet med ytorna längs fasaderna är avslutade och ytorna är nu, även om vissa detaljarbeten kvarstår, permanent öppnade.
 • Ytor runt orangeriplatsen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av husbygget.
 • Torgytan framför Rådhuset är avstängda en bit in i februari. En ca 3 meter bred gångpassage från Rex och ned mot Kungsgatan kommer att öppnas under vintern då arbetena avstannar i februari. Ytorna kommer stängas av igen då arbetena återupptas, preliminärt i mitten av april men tidpunkten kan påverkas av väderleken


Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som kommer att påbörjas under vecka 5.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som kommer att påbörjas under vecka 5.
 • Schaktarbeten har påbörjats på ytorna för blivande Äppellunden utanför McDonalds och kommer att pågå även under vecka 5. Vi har denna vecka varit tvungna att flytta gångpassagen mellan MVG och Rex på grund av några återstående arbeten där.

Kungsgatan

 • Stenläggningen på hela gatubredden är nu färdig, förutom runt de tre markvärmebrunnarna. Färdigställning runt dessa tre brunnar påbörjas under vecka 5.
 • Dock återstår en hel del fogning av ytorna innan dessa är så stabila att de kan trafikeras.
 • Enligt önskemål kommer ca 6 meter till av gågatans bredd att öppnas upp så fort arbetena runt den stora brunnen mitt i gågatan är färdiga.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Resterande arbeten återupptas under våren och är helt färdigställda till uteserveringssäsongen börjar.

Orangeriplatsen/ny byggnad på Rådhustorget

 • Grundläggning/betongarbeten pågår och fortsätter även under nästa vecka. I källaren förbereder vi för nya avloppsledningar. En del av den befintliga källaren fylls igen.
 • De redan pågående markarbetena runt huset fortsätter även under vecka 5.

Torgytan

 • När el- och rörläggningsarbetena är färdiga, någon gång i slutet av januari/början på februari, så fyller vi in grusöverbyggnaderna och kan släppa fram ett ca 3 meter brett gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern. Dessa arbeten står för tillfället stilla på grund av att vi behöver utföra grundläggningsarbetena runt orangeriplatsen, för att inte försena bygget av den nya byggnaden. Arbetena på torgytan återupptas så snart vi färdigställt momenten runt orangeriplatsen.

Vecka 4, 23-27 januari

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. Tills vidare hålls en gångpassage öppen genom lilla parken mot Rex bakre entré. Norra trottoaren är öppen för gångtrafik.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern pga husbygget. Själva husbygget startar vecka 4.
 • Torgytan framför Rådhuset är avstängda under en del av januari. När arbetena på torgytan är färdiga kommer en cirka 3 meter bred gångpassage att öppnas tillfälligt mellan Rex och Kungsgatan.
 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som kommer att påbörjas under vecka 4.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som kommer att påbörjas under vecka 4.
 • Grävningen har påbörjats på ytorna för blivande Äppellunden utanför McDonalds och kommer att pågå även under vecka 4-5.

Kungsgatan

 • Stenläggningen på hela gatubredden är nu färdig, förutom runt de tre markvärmebrunnarna. Färdigställning runt de tre brunnarna påbörjas under vecka 4.
 • Dock återstår en hel del fogning av ytorna innan dessa är så stabila att de kan trafikeras.

Ytor vid Rex uteservering:

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Resterande arbeten återupptas eventuellt delvis under vintern och är helt färdigställda till uteserveringssäsongen börjar.

Rådhuspaviljongen

 • Mindre verksamhet pågår för byggandet av den nya byggnaden på Rådhustorget. Den nya stommen börjar preliminärt att byggas under vecka 4–5.
 • De redan pågående markarbetena runt huset fortsätter också under vecka 4-5.

Torgytan

 • När el– och rörläggningsarbetena är färdiga någon gång i slutet av januari/början på februari, fyller vi igen med grus och kan släppa fram ett cirka 3 meter brett gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern.

Vecka 52 och 1, 26 december - 6 januari 2017

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. En gångpassage hålls öppen genom lilla parken under helgerna mot Rex bakre entré. Den är nu också breddad till cirka tre meter, inför nyårsfiranden mm. Norra trottoaren är öppnad för gångtrafik.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern pga husbygget. Själva husbygget påbörjas i januari.
 • Torgytan framför Rådhuset är avstängda i december och delar av januari. En cirka tre meter bred gångpassage från Rex och ned mot Kungsgatan kommer tillfälligt att öppnas under vintern, men först när arbetena på torgytan är färdiga.
 • I morgon fredag öppnas passage för gångtrafik, sophämtning och leveranser runt hörnet in mot Rex/Rådhuset igen, från Åhléns-sidan.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.
 • Grävning har påbörjats på ytorna mellan MVG/Rådhuset och kommer att pågå i december.

Kungsgatan

 • Stenläggningen på hela gatubredden är nu färdig, förutom runt de tre markvärmebrunnarna. Dock återstår en hel del fogning av ytorna innan dessa är så stabila att de kan trafikeras.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Om vädret tillåter så kan markvärmeslingor läggas på de ytorna i vinter.

Rådhuspaviljongen/orangeriplatsen

 • Rivningen av bjälklaget i källaren avslutas fredag 23 december.
 • Byggandet av den nya orangeribyggnaden kommer att påbörjas i januari 2017.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset pågår grävning för ledningar till den blivande äppellunden och tillhörande vattenspel.
 • En hel del elinstallationer läggs ned för både kraft och belysning.
 • När el – och rörläggningsarbetena är färdiga någon gång i januari, så fyller vi in grusöverbyggnaderna och kan släppa fram ett cirka tre meter brett gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern.


Dagarna mellan jul och nyår står våra arbeten stilla.

Mellan Nyår och Trettondagen kommer grävning att pågå, dock i lite mindre omfattning än hittills.

Måndag den 9/1 startar vi upp med full styrka igen om vädret tillåter.


Vi vill passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.


Kontakt

Om du vill lämna synpunkter eller ställa frågor kan du göra det här:

Rådhustorgets mejl

Fler kontaktuppgifter

Umeå kommun
Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun 
mejl

Entreprenör
NCC Construction AB
Urban Deijer
platschef
070-209 04 39

Prenumerera

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.