Startsida Umeå kommun

Byggdagbok Rådhustorget, vecka 26-52 2016

Här kan du läsa vad NCC:s platschefen Urban Deijer skrivit om vad som hänt i projektet under 2016.

Vecka 52 och 1, 26 december - 6 januari 2017

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. En gångpassage hålls öppen genom lilla parken under helgerna mot Rex bakre entré. Den är nu också breddad till cirka tre meter, inför nyårsfiranden mm. Norra trottoaren är öppnad för gångtrafik.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern pga husbygget. Själva husbygget påbörjas i januari.
 • Torgytan framför Rådhuset är avstängda i december och delar av januari. En cirka tre meter bred gångpassage från Rex och ned mot Kungsgatan kommer tillfälligt att öppnas under vintern, men först när arbetena på torgytan är färdiga.
 • I morgon fredag öppnas passage för gångtrafik, sophämtning och leveranser runt hörnet in mot Rex/Rådhuset igen, från Åhléns-sidan.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.
 • Grävning har påbörjats på ytorna mellan MVG/Rådhuset och kommer att pågå i december.

Kungsgatan

 • Stenläggningen på hela gatubredden är nu färdig, förutom runt de tre markvärmebrunnarna. Dock återstår en hel del fogning av ytorna innan dessa är så stabila att de kan trafikeras.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Om vädret tillåter så kan markvärmeslingor läggas på de ytorna i vinter.

Rådhuspaviljongen/orangeriplatsen

 • Rivningen av bjälklaget i källaren avslutas fredag 23 december.
 • Byggandet av den nya orangeribyggnaden kommer att påbörjas i januari 2017.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset pågår grävning för ledningar till den blivande äppellunden och tillhörande vattenspel.
 • En hel del elinstallationer läggs ned för både kraft och belysning.
 • När el – och rörläggningsarbetena är färdiga någon gång i januari, så fyller vi in grusöverbyggnaderna och kan släppa fram ett cirka tre meter brett gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern.


Dagarna mellan jul och nyår står våra arbeten stilla.

Mellan Nyår och Trettondagen kommer grävning att pågå, dock i lite mindre omfattning än hittills.

Måndag den 9/1 startar vi upp med full styrka igen om vädret tillåter.


Vi vill passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.


Vecka 51, 19-23 december

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. En gångpassage hålls öppen genom lilla parken under helgerna mot Rex bakre entré. Norra trottoaren är öppen för gångtrafik.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern pga husbygget.
 • Ytor framför Rådhuset är avstängda i december och delar av januari. Situationen fram till jul kommer att vara intensiv då många installationer i marken behöver utföras innan byggandet av huset drar igång ordentligt.
 • Planen är att fordon för sophämtning, leveranser samt gångtrafik åter kunna komma in från Åhléns-sidan innan julhelgen.

Ytor vid fasad Åhléns/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.
 • Grävningen har påbörjats på ytorna mellan MVG/Rådhuset och kommer att pågå i december.

Kungsgatan

 • Stenläggningen fortsätter på södra halvan från MVG och vidare mot Åhléns under veckan och beräknas klart till jul, förutom en del detaljer runt brunnar.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Om vädret tillåter så kan markvärmeslingor läggas på de ytorna i vinter.

Rådhuspaviljongen/orangeriplatsen

 • Rivningen av bjälklaget i källaren påbörjas och ska vara klart senast 23 december.
 • Vi försöker göra så mycket som möjligt färdigt av markarbetena i anslutning till huset, innan själva huset börjar uppföras. Både rör för fjärrvärme, markvärme, gasol, el och vatten skall in – och ut ur källarplan. Dessutom skall en fettavskiljare för den blivande restaurangverksamheten grävas ned och kopplas in i läget ungefär mitt framför tidigare entré.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset pågår grävning, kabelrörsläggning mm. för fullt. Ytorna uppe på platån mot Rådhuset sparar vi till våren.
 • Ledningar för både vattenspel, gasol, konstbevattning, el, tele och bredband läggs just nu ned på ytorna.
 • När rörläggningsarbetena är färdiga någon gång efter jul, så fyller vi in grusöverbyggnaderna och kan eventuellt släppa fram ett smalt gångstråk mellan Rex och Kungsgatan under vintern.


Dagarna mellan helgerna gör vi uppehåll i arbetet.

Vecka 50, 12-16 december

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Norra halvan av Kungsgatan/gågatan är öppnad även om en del detaljer återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. En gångpassage hålls öppen genom lilla parken under helgerna mot Rex bakre entré. Så snart som möjligt öppnas också den norra trottoaren för gångtrafik under vintern.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern.
 • Ytor framför Rådhuset är avstängda åtminstone hela december. Gångpassage till Rex finns vid Swedbanks entré. Situationen fram till jul kommer att vara föränderlig pga samordningen mellan mark – och husentreprenaden.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.
 • Grävarbeten har påbörjats på ytorna mellan MVG/Rådhuset och kommer att pågå i december.
 • Vi genomför idag, fredag, en flytt av vårat materialupplag, containers mm. för att frigöra ytor för arbeten där de står idag.

Kungsgatan

 • Stenläggning på norra halvan mot Skocentrum/Dressman/Utopia är klar och gågatan är öppnad för gång- och cykeltrafik igen. Dock återstår en del detaljer.
 • Läggning markvärmeslingor är klart på södra halvan vidare mot Åhléns.
 • Stenläggningen fortsätter på södra halvan från MVG och vidare mot Åhlens under veckan.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Om vädret tillåter så kan markvärmeslingor läggas på de ytorna i vinter.

 

Rådhuspaviljongen/orangeriplatsen

 • Rådhuspaviljongen är riven ovan jord. Nästa vecka tömmer man källaren på rivningsmaterial. Rivningen av bjälklaget i källaren påbörjas vecka 50 och ska vara klar senast dagen innan julafton.
 • Just nu kan förutsättningar runt byggandet av den nya byggnaden medföra att avstängningarna på och runt torget måste förändras hastigt.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset pågår grävning, läggning av kabelrör mm. för fullt. Ytorna uppe på platån mot Rådhuset sparar vi än så länge pga sophantering/leveranser mm.
 • Vi är nu inne i en omflyttningsfas av våra upplagsytor, därför kommer ytan att vara i förändring under några dagar.

Vecka 49, 5-9 december

 • Ytor efter MVG-fasaden är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Norra halvan av Kungsgatan/gågatan är öppnad även om en del detaljer återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. En gångpassage hålls öppen genom lilla parken under helgerna mot Rex bakre entré.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern.
 • Ytor framför Rådhuset är avstängd åtminstone hela december. Gångpassage till Rex finns vid Swedbanks entré.


Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.
 • Grävtarbeten har påbörjats på ytorna mellan MVG/Rådhuset och kommer att pågå i december.
 • Gångpassage till Rex finns vid Swedbanks entré.

Kungsgatan

 • Stenläggning på norra halvan mot Skocentrum/Dressman/Utopia är klar och gågatan är öppnad för gång-och cykeltrafik igen. Dock återstår en del detaljer. Återstående arbeten utförs tidiga morgnar/kvällar för att vara i vägen så lite som möjligt där folk går.
 • Läggning av markvärmeslingor fortsätter under veckan på södra halvan vidare mot Åhléns.
 • Stenläggningen fortsätter på södra halvan från MVG och vidare mot Åhléns under veckan. Dessa arbeten har stått stilla denna vecka på grund av sjukdomar hos stenläggarna. Södra halvan ska förhoppningsvis vara klar innan jul, om vädret tillåter.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Om vädret tillåter så kan markvärmeslingor läggas på de ytorna i vinter.

Rådhuspaviljongen

 • Under kommande vecka kommer rivningen av Rådhuspaviljongen att slutföras.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset pågår grävning, kabelrörsläggning mm. för fullt. Ytorna uppe på platån mot Rådhuset sparar vi än så länge på grund av sophantering/leveranser mm.
 • Vi är nu inne i en omflyttningsfas av våra upplagsytor, därav en lite lugnare vecka hittills.
Från den 25 november finns breda och fina gångstråk runt om Rådhustorget.

Från den 25 november finns breda och fina gångstråk runt om Rådhustorget.

Vecka 48, 28 november - 2 december

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Norra halvan av Kungsgatan/gågatan öppnas idag fredag för gång- och cykeltrafik även om en del detaljer återstår.
 • Bakom Rådhuset är norra körfältet öppet tills vidare. Under helgerna hålls en gångpassage öppen genom lilla parken mot Rex bakre entré.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern medan rivningsarbetena pågår.
 • Ytor framför Rådhuset kommer att stängas av från idag fredag 25/11 och åtminstone hela december. Ny gångpassage öppnas för gående till Rex vid Swedbank.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Kungsgatan

 • Stenläggning på norra halvan mot Skocentrum/Dressman/Utopia är klar och gågatan öppnas åter för gång- och cykeltrafik på fredag morgon 25/11. Dock återstår en del detaljer pga det pressade tidsschemat nu i slutet. Återstående arbeten utförs tidiga morgnar/kvällar för att vara i vägen så lite som möjligt där folk går.
 • Läggning markvärmeslingor fortsätter under veckan på södra halvan vidare mot Åhléns.
 • Stenläggningen fortsätter på södra halvan från MVG och vidare mot Åhléns under veckan. Södra halvan ska förhoppningsvis vara klar innan jul, om vädret inte ställer till det.

Ytor vid Rex uteservering

 • Underarbeten för Rex uteservering pågår. Är vädret med oss så kan markvärmeslingor läggas på ytorna under vecka 49.

Rådhuspaviljongen

 • Rivning pågår. Den tunga rivningen av Rådhuspaviljongen (själva byggnaden) startar 1 december och beräknas vara klar vid årsskiftet. Rivningsarbetet kommer främst att pågå under vardagar kl. 7–18 (i undantagsfall under andra tider). Ljudnivån kommer att hålla sig inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset, kommer rivning av stenytorna att fortsätta i början av veckan. Detta för att kunna ta vid med grävning och ledningsläggningar där. Arbetena på dessa ytor kommer att pågå under slutet av november och december. Ytorna uppe på platån mot Rådhuset sparar vi än så länge pga sophantering/leveranser mm.
 • Ytorna stängs av från och med nu och passage till Rex flyttas. Den nya passagen finns vid Swedbanks entré.

Vecka 47, 21-25 november

 • Ytor efter MVG-fasaden är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasaden är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att förändras i slutet av veckan, då vi planerar att öppna den norra halvan av Kungsgatan för gång- och cykeltrafik igen.
 • Bakom Rådhuset kommer det norra körfältet på Storgatan förhoppningsvis att öppnas idag fredag för ett tag framöver.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av att rivningsarbetena påbörjats.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt tid finns.

Kungsgatan

 • Stenläggning på norra halvan mot Skocentrum/Dressman är nästan klar. Vi kommer att bredda den öppna ytan utanför Skocentrum till cirka 7 meter till och med Skocentrums entré. Dock återstår en del detaljarbeten där, som vi utför tidiga morgnar/kvällar för att vara i vägen så lite som möjligt där folk går.
 • Markvärmeslingor läggs på de mittre ytorna mot Rådhusesplanaden för fullt och är troligen klara i morgon förmiddag.
 • Slingor på ytorna utanför Utopia (Synsam/Max) påörjas i morgon och fortsätter under måndagen. Troligen klart tisdag.
 • Stenläggningen fortsätter vidare från hörnet av Dressman över mot Utopia under söndagen och resten av veckan.
 • På fredag morgon 25/11, planeras att öppna den norra halvan av Kungsgatan för gång- och cykeltrafik. Detaljer kommer att återstå, men de får vi försöka ta när tillfälle ges, kvällar/morgnar. De ytor som inte hinner beläggas med sten kommer att hårdgöras med grus tills vidare.

Ytor vid Rex uteservering

 • Muren är färdigmonterad och fastgjuten. Nu återstår motfyllning. Den har försenats under veckan på grund avolika orsaker, men förhoppningen är att kunna ta bort avstängningarna från det norra körfältet i morgon fredag. Efter det fortsätter vi så länge vädret tillåter.

Rådhuspaviljongen

 • Rivningsentreprenören har etablerat sig och rivning pågår. Detta arbete beräknas hålla på ända fram mot jul.

Torgytan

 • På den centrala ytan mitt framför Rådhuset, kommer under slutet av veckan, eventuellt början av vecka 48, rivning av trapporna samt stenytorna att fortsätta. Detta för att kunna ta vid med grävning och läggning av ledningar där. Arbetena på dessa ytor kommer att pågå under slutet av november och delar av december. Ytorna uppe på platån mot Rådhuset sparar vi än så länge på grund av att de ytorna behövs för sophantering/leveranser mm.

Vecka 46, 14-18 november

 • Ytor efter MVG-fasaden är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasaden är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att vara föränderliga vid den mittre passagen mot Rådhusesplanaden ett tag framöver.
 • Bakom Rådhuset kommer det norra körfältet på Storgatan förhoppningsvis att öppnas idag fredag 11 november och vara öppen ett tag framöver.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern pga att rivningsarbetena påbörjats.


Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt, så snart tid finns.
 • Den ledningsrenovering som försenats flera gånger under hösten pga olika orsaker, kunde natten mot i onsdags utföras utan problem.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår några få kompletteringar runt brunnar, som utförs direkt, så snart tid finns.

Kungsgatan

 • Det mödosamma arbetet med att leta fram, frilägga samt ansluta befintliga ledningar för markvärme, är nu i princip färdigt. Dock försenades detta arbete pga snöovädret förra helgen.
 • Läggning av markvärmeslingor vid Dressman har försenats pga förra helgens kraftiga snöoväder. Det är nu i princip färdigt på ytorna mellan MVG/Dressman.
 • Stenläggning på ytorna mellan MVG/Dressman är påbörjade och pågår under nästa vecka.
 • Nu återstår läggning samt inskarvning av ett flertal av Umeå Energis elkablar på olika positioner, innan vi kan fortsätta med läggning av markvärmeslingor och sten på ytorna i anslutning mot Rådhusesplanaden.

Ytor vid Rex uteservering

 • Muren är färdigmonterad och fastgjuten. Nu återstår motfyllning. Detta görs förhoppningsvis färdigt idag fredag. Efter det får vi avvakta och se om vädret tillåter en fortsättning på dessa ytor, eller om tjäle/snö sätter stopp.

Rådhuspaviljongen

 • Rivningsentreprenören har etablerat sig och rivning pågår. Detta arbete beräknas hålla på ända fram mot jul.

Vecka 45, 7-11 november

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhléns-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Passagen mellan Kungsgatans gångstråk och Rådhusesplanaden kommer att vara föränderlig ett tag framöver.
 • Bakom Rådhuset kommer det norra körfältet på Storgatan att vara avstängt även under nästa vecka på grund av arbetena med muren.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen kommer att vara avstängda under hela vintern på grund av att rivningsarbetena påbörjats.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar och uppstädning samt stängsling liknande sidan mot MVG.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar runt brunnar.

Kungsgatan

 • Läggning av kabelrör, markvärmestammar samt grusfyllningar pågår på ytorna mot Rådhusesplanaden samt Utopia. Dessa arbeten kommer att utökas in mot fasader och befintliga plattytor behöver rivas bort och ytorna grävas ur.
 • Läggning av markvärmeslingor vid Dressman beräknas starta under måndagen och pågå 1-2 dagar!
 • Stenläggning påbörjas så snart slingorna är lagda.

Ytor vid Rex uteservering

 • Rivning och grävning är påbörjade och kommer att fortsätta i mån av tid och om vädret tillåter, eftersom arbetena på Kungsgatan måste prioriteras.
 • Montering av mur runt parken har påbörjats och fortsätter under vecka 45.

Rådhuspaviljongen

 • Rivningsentreprenören har etablerat sig och påbörjat rivning. Detta arbete beräknas pågå ända fram mot jul.


Vecka 44, 31 oktober - 4 november

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhlens-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Breddningen av gångstråket till sex meter på Kungsgatan sker på måndag. Passage till Rådhusesplanaden och Rådhuset kommer att finnas hela tiden men är föränderliga och kan byta läge.
 • I nuläget klaras arbetena söder om Rådhuset av utan att stänga bort det norra körfältet. Ambitionen är att hålla det öppet så länge det går.
 • Ytor runt Rådhuspaviljongen börjar stängas av i mitten av veckan pga den stundande rivningen av byggnaden.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar och uppstädning samt stängsling liknande sidan mot MVG.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar runt brunnar.

Kungsgatan

 • Läggning av kabelrör, markvärmestammar samt grusfyllningar pågår. Dessa arbeten kommer att utökas in mot fasader och befintliga plattytor behöver rivas bort och ytorna schaktas ur.
 • Gångpassagerna kommer att förändras snarast, men det har dröjt på grund av oväntade hinder i marken som behövt lösas. Vissa passager kan behöva förändras varefter arbetena pågår.
 • Gångstråket på Kungsgatan breddas till sex meter på måndag. Stråket flyttas närmare torgytan medan arbetet utförs närmast Dressmans och Utopias fasader.

Ytor vid Rex uteservering

 • Rivning samt schaktarbeten är påbörjade och kommer att fortsätta de närmaste två veckorna.
 • Montering av mur runt parken har påbörjats och fortsätter under vecka 44.

Rådhuspaviljongen

 • En rivningsentreprenör kommer att etablera sig, troligen i mitten av veckan, för start av arbetena med rivning av Rådhuspaviljongen inför den stundande nybyggnationen av det nya ”Orangeriet” på samma plats.
 • Rivningsentreprenaden kommer att kräva utökad avstängning av, i princip lite drygt hälften, av ytorna på Åhlénsparkeringen, samt runt hela paviljongen.


Vecka 43, 24-28 oktober

 • Ytor efter MVG-fasad är öppna ända ned mot Storgatan även om några detaljarbeten återstår.
 • Ytor efter Åhlens-fasad är öppna ända ned mot Storgatan trots att en del arbeten runt brunnar återstår.
 • Under vecka kommer gångstråket på Kungsgatan att breddas till sex meter. Stråket flyttas närmare torgytan medan arbetet utförs närmast Dressmans och Utopias fasader. Passage till Rådhusesplanaden och Rådhuset kommer att finnas hela tiden men är föränderliga och kan byta läge.
 • Avstängningar på södra sidan Rådhuset kommer att utökas delvis pga de arbeten med arbeten som fortsätter där de närmaste veckorna. I början av veckan kommer det Norra körfältet på Storgatan att behöva stängas av för trafik under några veckor.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar och uppstädning samt stängsling liknande sidan mot MVG.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar och uppstädning samt stängsling liknande sidan mot Åhléns.

Kungsgatan

 • Vattenprover är godkända och vattenledningarna inkopplade. Nu kan arbetena gå in i fasen mot fasaderna mot Dressman och Utopia. Gångstråket flyttas närmare torgytan och breddas till sex meter. Passage till Rådhusesplanaden och Rådhuset kommer att finnas hela tiden men är föränderliga och kan byta läge.
 • Läggning av kabelrör, markvärmestammar och fundament pågår. Dessa arbeten kommer att utökas in mot fasader och befintliga plattytor behöver rivas bort och ytorna schaktas ur.
 • Gångpassagerna kommer att förändras från måndag, men alla entréer förblir givetvis angörliga. Vissa passager kan behöva förändras varefter arbetena pågår.

Ytor vid Rex uteservering

 • Rivning samt schaktarbeten är påbörjade och kommer att fortsätta de närmaste 2 veckorna.
 • Montering av mur runt parken beräknas starta under v. 44.

Frasses

 • En rivningsentreprenör kommer att etablera sig i månadsskiftet, för start av arbetena med rivning av Frasses inför den stundande nybyggnationen av det nya ”Orangeriet” på samma plats. Mer info om detta längre fram.


Vecka 42, 17-21 oktober

 • Avstängningar efter MVG-fasad öpnnas ända ned mot Storgatan fredag 14/10, även om några detaljarbeten återstår.
 • Avstängningar efter Åhlens-fasad öppnas delvis ända ned mot Storgatan fredag 14/10, trots att en del arbeten återstår.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att se ut som denna vecka, pga de rörarbeten som pågår där, samt de installationsarbeten som kommer att fortsätta under veckan.
 • Avstängningar på södra sidan Rådhuset kommer att utökas delvis pga de arbeten som fortsätter där de närmaste veckorna. I mitten av veckan kommer det norra körfältet på Storgatan att behöva stängas av för trafik under ett par veckor.
 • Stenläggarna gör nu en paus på minst en vecka eftersom vi behöver ta fram fler ytor åt dem. I och med detta så upphör deras kvällsarbeten under motsvarande period.
 • Den ”grindvakt/skyltansvarige" person som tagit in kommer att finnas kvar under stora delar av hösten.

 

Nedan kan du läsa mer i detalj vad som sker på respektive område.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning är i princip klar och nu återstår kompletteringar och uppstädning samt stängsling liknande sidan mot MVG.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Ytorna öppnas fredag 14/10 ända ned mot Storgatan, trots att en del små kompletteringar återstår.

Kungsgatan

 • Vattenprover är inlämnat och nu återstår cirka 1 vecka tills vi får svar och efter det inkoppling av vattenledningarna. Därefter kommer de stora groparna att läggas igen.
 • Läggning av kabelrör, markvärmestammar och fundament mm har påbörjats. Detta arbete pågår i minst två veckor på de delar som är innanför stängslet. Sedan tar delarna utanför nuvarande stängsel, ända ut mot fasad, vid. Under vecka 43 hoppas vi kunna flytta gångtrafiken ut till mitten av Kungsgatan för att åt de ytor som ligger in mot fasaderna.

Ytor vid Rex uteservering

 • Rivning samt schaktarbeten är påbörjade och kommer att fortsätta de närmaste 2 veckorna.
 • Montering av mur runt parken beräknas starta under vecka 43.


Vecka 41, 10-14 oktober

 • Avstängningar efter MVG-fasad planeras att kunna öpnnas delvis under slutet av veckan, även om några detaljarbeten kan återstå.
 • Avstängningar efter Åhléns-fasad kommer att vara föränderliga under veckan, eftersom vi påbörjat stenläggning vid Åhléns idag, något tidigare än planerat. Det kommer inte att vara möjligt att gå mellan Åhléns och Rådhuspaviljongen när stenläggarna är igång på den sträckan, eftersom den smala ytan behövs som arbetsyta. Under morgondagen samt måndag och kanske tisdag kommer gående att behöva gå runt paviljongen istället.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att se ut som denna vecka, pga de rörarbeten som pågår där, samt grävningarna som kommer att fortsätta under veckan.
 • Avstängningar på södra sidan Rådhuset, kommer att förändras/utökas något igen, pga start med arbeten på Rex uteservering och den lilla parken där. I det skedet kommer det norra körfältet på Storgatan att behöva stängas av för trafik.
 • Stenläggarna kör med dubbla enheter under denna vecka. Allt detta för att försöka förkorta och minimera störningarna för framförallt cityhandlarna, men även för folk som rör sig runt torget.
 • Den ”grindvakt/skyltansvarige" person som tagits in kommer att finnas kvar under stora delar av hösten.

Nedan kan du läsa mer i detalj om vad som händer på de respektive delområdena.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Stenläggning på dessa ytor påbörjades idag och beräknas vara näst intill klara i slutet av vecka 41.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Stenläggningen är nästan klar och bara mindre kompletteringar återstår. Någon sträcka vid hörnet MVG/McDonalds kan troligen öppnas i morgon eftermiddag.
 • Ytan ända ned till Storgatan beräknas klar för öppning i sin helhet i mitten av veckan även om vissa små arbeten kan återstå.

Kungsgatan

 • Ledningsarbetena är nästan klara, nu inväntar vi vattenprover och efter det inkoppling av vattenledningarna.
 • I början av veckan påbörjas själva grävningsarbetena för de nya ytorna plus all läggning av kabelrör, markvärmestammar och fundament mm. Detta arbete pågår i minst två veckor på de delar som är innanför stängslet. Sedan tar delarna utanför nuvarande stängsel, ända ut mot fasad, vid.

Ytor vid Rex uteservering

 • Går allt enligt planerna, så påbörjas grävning och underarbeten på Rex uteserveringsyta och i anslutning till den lilla parken ut mot Storgatan på måndag. Arbeten där kommer att pågå under oktober.

 

Vecka 40, 3-7 oktober

 • Avstängningar efter MVG-fasad kommer att behållas i nuvarande läge under hela veckan.
 • Avstängningar efter Åhlens-fasad kommer att vara föränderliga under veckan, eftersom vi går in i fasen med läggning av markvärmeslingor under början/mitten av veckan.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att se ut som denna vecka, pga de rörarbeten som pågår där.
 • Avstängningar på södra sidan Rådhuset, kommer att förändras/utökas något igen, pga start med arbeten på Rex uteservering och den lilla parken där, troligen under mitten av veckan.
 • Vi kommer nu att forcera stenläggningen både på ytan mot MVG och ytan mot Åhlens. Detta kommer att innebära längre skift för stensättarna (och oss), samt att stensättarna tar upp ett gäng till och kör på två fronter när vi går in på Åhlens-ytorna under vecka 41. Detta för att försöka skynda på färdigställandet av MVG-ytorna till fredag nästa vecka och Åhlens-ytorna till början på v. 42, möjligen något tidigare om allt går riktigt bra. Allt detta för att försöka förkorta och minimera störningarna för framförallt cityhandlarna, men även folk som rör sig i centrum.
 • Den grindvakt/skyltansvarige person som tagits in kommer att finnas kvar under stora delar av hösten.


Nedan kan du läsa mer i detalj om vad som händer på de respektive delområdena.

 

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone:

 • Den avloppsledning som skulle renoverats redan under förra veckan, men fått skjutas upp pga problem med maskiner, planeras nu utföras under denna vecka istället. Detta arbete utförs dock kvälls- och nattetid för att minimera störningarna för trafiken samt avloppsleveranserna.
 • Vi fortsätter underarbetena för att kunna påbörja läggning av markvärmeslingor längs denna fasadsträcka under början/mitten av veckan. Detta arbete beräknas ta cirka 1-2 dagar, men delar av det utförs före/efter butikernas stängningstid, för att minimera störningarna.
 • Stenläggning på dessa ytor påbörjas troligen i början på vecka 41. Går det riktigt bra kanske redan i slutet av nästa vecka.

 

Ytor vid fasad MVG/McDonalds:

 • Stenläggningen pågår för fullt på dessa ytor i skrivande stund. Våra stensättare (som kommer från annan ort), har nu åkt hem för denna vecka, då de redan arbetat sina tillåtna timmar. De startar om på måndag igen och planen är att hela denna yta ända ned mot Storgatan (5 meter bred), skall läggas färdigt till fredag nästa vecka, om det flyter på som det ska…

 

Kungsgatan:

 • Grävning och förläggning av ny dagvattenledning är i princip klart, endast några brunnar återstår att sätta.
 • I skrivande stund dras den nya vattenledningen in i den gamla järnledningen från tidigt 1900-tal, en s.k ”relining”. Detta arbete beräknas slutföras under natten, om inte regnet ställer till det alltför mycket.
 • Återstår då, gör själva ihopkopplingsarbetena. Dessa kommer att pågå under nästa vecka. Påsläpp av vattnet i en ”nya” ledningen beräknas till mitten av vecka 41. I det skedet kan groparna börja fyllas igen och de övriga markarbetena ta vid.

 

Ytor vid Rex uteservering:

 • Går allt enligt planerna, så påbörjas grävning och underarbeten på Rex uteserveringsyta och i anslutning till den lilla parken ut mot Storgatan, under mitten av veckan. Dock inväntar vi en del projektering där innan vi kan påbörja detta.

Vecka 39, 26-30 september

 • Avstängningar efter MVG-fasad kommer att vara föränderliga även denna vecka , pga att vi nu startar med arbetena med läggning av markvärmeslingor längs hela sträckan. På tisdag eller onsdag beräknas stenläggningarna på ytorna påbörjas.
 • Avstängningar efter Åhléns-fasad kommer att se ut ungefär som hittills under veckan, med undantag för en liten utökning utanför Åhléns entre samt nere i hörnet vid SEB. Passagen förbi Rådhuspaviljongen kommer dock att finnas kvar i ungefär samma läge.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att se ut som hittills, med undantag för ”mittpassagen” från Rådhusesplanaden, som försvinner ett par veckor pga de rörarbeten som pågår där.
 • På Storgatan kan en kortare avstängning återigen bli aktuell för att kunna utföra en renovering av en spillvattenledning.


Ytor vid fasad Åhlens/Megazone

 • Renovering av dagvattenledning utanför Megazone och ned mot SEB är utförd. Dock havererade en kompressor på lastbilen som används, så den planerade renoveringen av spillvattenledningen skjuts till nästa vecka. Storgatan kommer då att behöva stängas av igen under 1-2 dagar, eftersom de som utför arbetet behöver tillgång till brunnen mitt på gatan på övergångsstället. Detta arbete utförs dock kvälls- och nattetid för att minimera störningarna för trafiken samt avloppsleveranserna.
 • Vi fortsätter underarbetena för att kunna påbörja läggning av markvärmeslingor längs denna fasadsträcka inom ett par veckor.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds

 • Arbetena med markvärmeslingorna har påbörjats och pågår för fullt från fredag till tisdag. Därefter tar stenläggning vid på onsdag om allt går planenligt. Stenläggningsarbeten längs denna sträcka beräknas ta cirka 2 veckor.

Kungsgatan

 • Grävning och läggning av ny dagvattenledning är i princip klart.
 • Förberedelser för rörfodringen av den stora vattenledningen påbörjas nu och planeras utföras i slutet av veckan. Innan dess behöver vi förse Rådhuspaviljongen med tillfällig vattenanslutning, samt utöka de gropar som grävts där ny ledning skall anslutas mot befintliga.

Ytor vid Rex uteservering

 • Fjärrvärmeledningarna till Rådhuset är inkopplade och klara. Återfyllning av groparna påbörjas nu och stängslen kommer att flyttas in mot Rådhuset direkt efter det.
 • Går allt enligt planerna, så påbörjas grävning och underarbeten på Rex uteserveringsyta och i anslutning till den lilla parken ut mot Storgatan, under slutet av veckan. Dock inväntar vi en del projektering där innan vi kan påbörja detta.

Storgatan avstängd 21-23 september

Storgatan kommer att stängas av på samma sätt som tidigare från kl 07 onsdag 21 september till och med kl 14 fredag 23 september. Trafiken leds om på närliggande gator.

Arbete med renovering av ledningar kommer att utföras från övergångsstället vid Handelsbanken och vidare upp mot Megazone. Ytterligare en avstängning kommer att ske inom 14 dagar.

En del arbete ska också utföras utanför Stora Hotellet. När det är klart kommer Västra Rådhusgatan att öppnas för trafik.

Vecka 38, 19-23 september

Rådhusparken är klar mot slutet av veckan och hela parken öppnas torsdag 22 september.

Den person som började arbeta som ”grindvakt/skyltansvarige" person förra veckan, kommer att finnas kvar under stora delar av hösten.

 • Avstängningar efter MVG-fasad kommer att vara föränderlig under nästa vecka, pga att vi nu startar med de sista förberedelserna för läggning av markvärmeslingorlängs hela sträckan.
 • Avstängningar efter Åhlens-fasad kommer att se ut ungefär som hittills under veckan, med undantag för en liten utökning utanför Åhlens entre. Passage förbi Frasses kommer dock att finnas kvar i något flyttat läge.
 • Avstängningar på Kungsgatan kommer att se ut som hittills.
 • På Storgatan kan en kortare avstängning återigen bli aktuell för att kunna utföra en renovering av en dagvattenledning.
 • En webbkamera finns installerad så att man kan se det pågående arbetet ovanifrån.

 

Nedan kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av vilka arbeten som pågår på respektive delområde på Rådhustorget.

Ytor vid fasad Åhlens/Megazone (pågår vecka 33-42)

 • Vi planerar för att renovera en dagvattenledning som ligger mellan övergångsstället på Storgatan och in mot entren till Megazone. Storgatan kommer då att behöva stängas av igen under 1-2 dagar, eftersom den lastbil som utför arbetet, kommer att behöva stå parkerad mitt på gatan på övergångsstället.
 • Vi fortsätter underarbetena för att kunna påbörja läggning av markvärmeslingor längs denna fasad.

Ytor vid fasad MVG/McDonalds (pågår vecka 32-41)

 • Underarbetena för kommande läggning av markvärmeslingor går in i sista fasen under veckan, med förhoppningen att slingläggning påbörjas under slutet av veckan, eventuellt i början av vecka 39.
 • Ett återstående arbete som kommer att orsaka en del störningar vid bankomaten invid personalingången till MVG, är indragningen av elledningar till transformatorstationen i MVG-källaren.

Kungsgatan (pågår vecka 35-48)

 • Grävning och läggning av ny dagvattenledning fortsätter vidare in mot Frasses. Avbrott i det arbetet kan bli aktuellt för att förbereda det sista inför rörinfordringen av huvudvattenledningen i Kungsgatan, som planeras utföras under vecka 39.

Ytor vid Rex uteservering (pågår vecka 37-46)

 • I skrivande stund bör den nya fjärrvärmeledningen till Rådhuset vara inkopplad, vilket gör att markabetena för murar, markvärme, stenläggning på dessa ytor kan ta vid under slutet av nästa vecka.

 

Vecka 37, 12-16 september

Storgatan öppnas för trafik onsdag 14 september. Mindre och kortvariga avstängningar kan bli aktuella vid några tillfällen framöver.

Rådhusparken börjar bli klar och hela parken öppnas torsdag 22 september.

Rådhustorget:

 • avstängda ytor under veckan är fasaden mot Åhléns/Megazone och MVG/McDonalds samt en del av Kungsgatan.
 • gångpassager kommer att finnas på Kungsgatan närmast Rådhusesplanaden, mellan Rex och Åhléns samt en väg in till Swedbank från Storgatan.
 • Entreprenören sätter in en ”torgvärd” som kan flytta stängslet allt eftersom behovet av arbetsyta minskar eller ökar.
 • En webbkamera finns installerad så att man kan se det pågående arbetet ovanifrån.


Nedan finns beskrivning av vilka arbeten som pågår på respektive delområde på Rådhustorget.

Ytor mot fasad Åhléns/Megazone (pågår vecka 33-42)

 • Grävning, kabelrörsläggning och grusuppfyllning fortsätter ned mot Åhléns, samt även förläggning av stuprörsledningar.
 • I slutet av veckan påbörjas montering av ytvattenrännor på flera punkter längs hela fastigheten, cirka 5 meter ut från fasad.

Ytor mot fasad MVG/McDonalds (pågår vecka 32-41)

 • Grävning för ledningar fortätter ned mot hörnet McDonalds/Kungsgatan.
 • Grusfyllningar fortsätter och förberedelser för läggning av markvärmeslingor påbörjas.
 • Montering av ytvattenrännor påbörjas.

Kungsgatan (pågår vecka 35-48)

 • Förberedelser för rörinfodring av vattenledningen fortsätter och planeras utföras vecka 38.
 • Framgrävning av anslutningar för nya stamledningar för markvärme påbörjas, samt vissa kabelrörsläggningar för ny belysning mm.

Södra sidan Rådhuset/Rex uteservering (pågår vecka 37-46)

 • Den nya fjärrvärmen till Rådhuset planeras vara klart under veckan.
 • Om inkopplingen av fjärrvärmen går som planerat, så påbörjas urgrävningar av ytorna söder om Rådhuset i slutet av veckan – Rex uteservering får nya granitytor med markvärme och den lilla parken, får en granitmur runt sig samt ny belysning mm.

Se tidplan för hela projektet 2016-2017


Vecka 36, 5-9 september

Ytor mot fasad Åhlens/Megazone

Underarbeten fortsätter med inkoppling av ytvattenrännor. Eftersom stamledningarna ligger på ca 3,5 m djup, så innebär det en djup grop till mellan Frasses och Åhlens.

Rivning av ytskikt och fortsatt schaktning och kabelrörsläggning från Megazone ned mot hörnet av Åhlens. Grusinfyllning följer efter.

Ytor mot fasad MVG/McDonalds

Nu då den nya fjärrvärmen är inkopplad så fortsätter vi med ledningsschakterna längs MVG in mot Kungsgatan. Vi beräknar vara framme vid hörnet McDonalds/Kungsgatan i slutet av nästa vecka om allt går bra.

Vi förbereder för inkoppling av de nya elledningarna i hörnet av Swedbank/Storgatan samt vid bankomaten/personalingången till MVG. Inkopplingspunkten för högspänningsledningarna går ned i källaren under MVG på ca 2 m djup rakt under bankomaten, så där blir det en rejäl grop under ett par dagar, tills vi fått in rören och fyllt igen! Bankomaten kommer att vara otillgänglig under några dagar.

Kungsgatan

Vi har frilagt de gamla markvärmeslingorna och rivit bort dem, samt påbörjat framtagningen av den stora vattenledning som skall bytas ut på en sträcka av ca 85 m längs Kungsgatan. Renoveringen görs genom s.k ”relining” som innebär att man i princip gräver upp i några punkter och drar in en ny ledning igenom den gamla och sedan skarvar ihop i de uppgrävda punkterna. Detta kommer att innebära 4 djupa gropar längs Kungsgatan mellan MVG och Åhlens. För att kunna utföra detta och andra kommande arbeten, så krävs en utökning av avstängningarna på Kungsgatan ända fram mot Åhlens. Detta innebär också att torghandlarna kommer att måsta stå på annan anvisad plats under hösten, från och med måndag 5 september.

Vi fortsätter i det skedet också rivningen av ytskikt vidare mot Åhlens, inför de kommande schaktarbetena på sträckan mellan MVG och Åhlens. Hela Kungsgatan – delen, ska senare beläggas med både nya markvärmeslingor och nya ytbeläggningar av granit. Arbetena på Kungsgatan beräknas pågå ända fram till december.

Södra sidan Rådhuset/Rex uteservering

Vi påbörjar grävning och förläggning av ny fjärrvärme in till Rådhuset från Storgatan. Detta innebär utökade avstängningar runt Rådhuset. Nu när Rex uteservering har stängts för säsongen, så påbörjas ombyggnaden av dessa ytor, där fjärrvärmen utgör fas 1. Ingången till Rex kommer att vara tillgänglig som vanligt via de gångpassager som redan finns.

Bild på arbetet med ombyggnaden av Rådhustorget

Vecka 35, 29 augusti - 2 september

Ytor efter fasad mot MVG/Mcdonalds

Grävningen är till stor del avklarade och nu återstår en del grusfyllningsarbeten. Dessa kan dock inte slutföras förrän inkopplingen av den nya fjärrvärmeledningen till MVG-fastigheten är gjord.

Planerat stopp av fjärrvärmeleverans

Det planerade stopp av fjärrvärmeleveranserna som krävs för inkopplingen sker enligt Umeå Energi:s nedan beskrivna info:

Umeå Energi kommer att förnya och förbättra delar av ledningsnätet i samband med ombyggnationen på Rådhustorget.

Detta innebär en avstängning av värme och varmvatten i delar av stan.

Se Umeå Energis avbrottsinformation

Den 28/8 kl 22.00 stängs varmvattnet av och senast den 30/8 kl. 05.00 ska det vara åter förutsatt att allt går enligt plan.

Vid ev frågor kopplat till avstängningen kontakta Lisa Lydemar eller Erik Stenling Umeå Energi.

 

Efter dessa arbeten är utförda kommer vi att kunna riva den gamla fjärrvärmeledningen och fortsätta med vatten – och dagvattenledningarna som ska gå från Storgatan ända in på torget samt till stor del färdigställa grusfyllningar de närmaste metrarna in mot fasaden. Vissa små gropar måste dock fortsatt stå öppna pga de nya elledningar som senare skall dras in.

Ytor efter fasad mot Åhlens med flera

Grävning och grusfyllning från SEB och vidare upp mot Megazone är relativt färdiga. Dock måste vi göra ett avbrott i höjd med Megazone pga ett avloppsbyte in mot fastigheten.

Inkopplingen av nytt avlopp till fastigheten Thor 4 (Åhlens mfl.) är planerat till 22.00 natten mellan måndag 29/8 och tisdagen 30/8. Arbetet beräknas ta mellan 2 och 7 timmar beroende på hur det ser ut nere i marken runt ledningar mm. Arbetet behöver göras nattetid pga det stora flödet av avloppsvatten under dagtid samt för att åsamka så lite störningar i avloppsleveranser för boende och verksamheter som möjligt. Hoppas på överseende med det eventuella buller som detta kan innebära.

Kungsgatan

Ytorna på Kungsgatan/gågatan kommer att stängslas in med start på måndag för de arbeten som behöver påbörjas där i början på nästa vecka. 

Se skiss på avstängningarna i pdf. 

I korthet innebär det att ett byggstängsel kommer att ställas upp på gågatan, mellan Åhlens och MVG, lämnandes en cirka 3 meter bred gångpassage mot fasad på Saedens och Utopia samt en cirka 3 meter bred passage mot hörnet på Åhlens samt mot Rådhuspaviljongen.

En liten yta kommer att stängas av i hörnet mot McDonalds över mot Saedens redan under morgondagen, för att en av stenytorna ska kunna rivas innan helgen. En cirka 3 meter bred passage kommer dock att vara trafikerbar.

Allt detta för att kunna påbörja de arbeten med ledningsbyten, urgrävningar, ledningsläggningar samt de ytbeläggningar som skall göras där. Arbetena i Kungsgatan/gågatan kommer att pågå till sent i höst, då de beräknas vara så gott som klara, för att då öppnas för gång- och cykeltrafik igen.

Detta kommer att innebära störningar för gc-trafiken längs Kungsgatan och över torget, men är dock helt nödvändiga för entreprenadens genomförande.

Se preliminär tidplan för delområden i projektet.

Bild på pågående arbete framför McDonalds/MVG. Entreerna är tillgängliga men ta det försiktigt.

Entreerna är tillgängliga men ta det försiktigt.

Vecka 34, 22-26 augusti

Yta längs MVG-fasad

Grävning för ny fjärrvärme samt grusöverbyggnad fortsätter, nu längs McDonalds-delen.

Fjärrvärmerören börjar läggas under veckan och skall bytas ut ända in under centralen i MVG-källaren, belägen i nischen vid bankomaten utanför McDonalds. Där skall också elledningar för högspänning bytas ut mot nya, ett moment som pågår under minst någon månad. Alltså kommer det att vara en grop öppen där och på cirka sju ställen till under en längre tid, då rör behöver läggas runt ytterramen på hela torget innan man kan börja styra in de nya kablarna och etappvis växla bort gamla ledningar samt koppla in nya.

I anslutningspunkten för fjärrvärmen i Storgatan, kommer en betongkammare att delvis rivas i samband med inkopplingen av rören. Detta kommer att utföras genom betongsågning/bilning och kan upplevas som tidvis störande men är dock oundvikligt.

Yta längs Åhlens-fasad

Inkoppling av nya ytvattenbrunnar samt schakt för ny grusöverbyggnad och rörläggning för nya elledningar fortsätter på delen mellan Storgatan och Megazone. Vi skall också förbereda för utbyte av avloppsservis till Åhlensfastigheten. Detta innebär ett djupt hål i trottoaren några meter snett utanför ingången till Megazone. Byte av avloppsanslutning in mot fastigheten kommer attutföras sen kväll eller natt, men exakt dag ännu ej spikad.

Vänligen respektera avspärrningar och hänvisningar

Vi är fortfarande i ett tidigt skede och mycket av skyltningar/hänvisningar kan säkerligen upplevas som otydliga – där kan vi bli bättre.

Men vi vill också påminna och uppmana alla som rör sig i anslutning till området att läsa och följa de ansvisningsskyltar, ”stängselfållor” och avstängningar som faktiskt finns.

Då oväntade förutsättningar dyker upp titt som tätt i marken, är det inte heller alltid så lätt att vara rustad på skylt-fronten för att på kort tid kunna förändra hänvisningar mm.

Tillfällig cykelparkering snett framför Rådhuset

Vi har gjort iordning en tillfällig cykelparkering mot byggstängslet i sneddningen snett framför Rådhuset. Använd den istället för att ställa cyklar framör McDonalds och MVG. De kan inte stå där nu och framöver.


För din och andras säkerhet - vänligen respektera "fordonstrafik förbjuden" på Storgatan

Vi har stora problem med att hantera alla cyklar, motorcyklar samt bilar som kör in i arbetsområdet från Storgatan, vid Handelsbanken för att både parkera inom området samt hämta eller lämna folk.

"Fordonstrafik förbjuden" gäller på Storgatan mellan Östra och Västra Rådhusgatan för alla utom rörelsehindrade, varutransporter samt renhållningsfordon. Var vänlig respektera detta för allas säkerhet.

Ombyggnad av Rådhustorget, Umeå

Vecka 33


Vi går nu från en fas med en hel del rivning/demontering/planering samt materialbeställningar och in den mer ”riktiga” byggfasen. Dock har det varit viktigt att smygstarta med rivningen innan semestern för att inte tappa tid. Även om det självklart inneburit en del störningar och sett lite ”stökigt” ut under den tid vi haft stängt för ledighet! Hoppas på förståelse för detta.

Sidan mot MVG

Vattenledningar

Inkoppling av ny vattenledning vid Stora Hotellet är utförd och gick bra. Nu fortsätter vi lägga vattenledning och den stora evakueringsledningen för dagvatten (dimension 60 cm) in mot torget. Båda dessa ledningar dras parallellt med MVG-fasaden och viker av in på torget/Kungsgatan ungefär vid hörnet av McDonalds och slutar ungefär i höjd med Frasses. Den stora dagvattenledningen ska till stor del fungera som ”katastrofledning” vid extrema regn. Det här arbetet kommer att ta ca en månad, med ett stopp under ett par veckor för arbeten med nya fjärrvärmeledningar mot MVG.

Fjärrvärme

När vattenledningarna lagts över Storgatan och en liten bit in på Swedbank-sidan, behöver vi ställa om för att schakta för samt dra in ny fjärrvärme mot MVG. På så sätt är ny fjärrvärme i drift innan vi river den gamla. Och den gamla fjärrvärmen behöver tas bort innan vi kan fortsätta med vatten- och dagvattenledningar på grund av att den gamla fjärrvärmen ligger mitt den blivande sträckningen för de nya vattenledningarna.

El, tele, bredband

Under nästa vecka startar också schakt och rörläggningar för nya el-, tele- och bredbandsförbindelser utmed MVG-fasaden. Vi kommer att behöva flytta ut gångtrafiken från fasad några meter. Gångbryggor läggs ut vid entréer. Var försiktig och följ våra skyltar och avspärrningar, så ska alla kunna hitta dit de ska på ett säkert sätt.

Sidan mot Åhléns

El, tele, bredband

Även här startar schakt och rörläggningar för nya el-, tele- och bredbandsförbindelser utmed Åhlénsfasaden vecka 33.

Vi startar med avspärrningar samt rivning av befintliga betongplattor. Schakt och rörläggning m.m. fortsätter under några veckor. Även här kommer det stundtals att bli stökigt, så respektera avspärrningar.

En del brunnar/ledningar ska bytas/anslutas samt renoveras, vilket kommer att innebära en del djupa schakter. Var försiktiga och respektera avspärrningar - för allas skull.

Vecka 32

Ledningsarbeten är påbörjade, och fortsätter med inkoppling av nya vatten- och dagvattenledningar in mot torget i korsningen Storgatan/Västra Rådhusgatan. Detta innebär ett stopp av vattenleveranserna till bland annat Stora hotellet natten mellan måndag 8 augusti och tisdag 9 augusti kl. 23.00-05.00. Berörda verksamheter är sedan tidigare informerade. Vi fortsätter också rivningsarbetena intill Swedbank (svängen in mot torget) för att förbereda för nya ledningar samt gruslager och senare stenläggningar.

Vecka 31

Som tidigare nämnts och som många redan märkt, har vi stängt av Storgatan för genomfart mellan Östra och Västra Rådhusgatan. Detta för att kunna starta ledningsarbeten i korsningen vid Stora hotellet. Rivning av asfalt, kantsten med mera görs i börja av veckan, och i slutet av veckan kommer vi att börja gräva fram anslutningspunkter för dagvatten, avlopp och vattenledningar. Rivning av ytskikt inne på Swedbank-rundan kommer också att påbörjas under mitten av veckan.

Vi ber alla att respektera avstängningar/byggstängsel samt följa skyltning för att arbetet ska kunna bedrivas på smidigaste sätt samt för allas säkerhet.

Träscenen flyttad till Renmarkstorget

Vecka 28

Information om hur det ser ut från vecka 28 till och med vecka 30.

Sporadisk rivning pågår och i nuläget är träd, belysningsstolpar, bänkar, papperskorgar, träscenen, konstverket ”Standing Man” samt lite annat smått och gott rivet/flyttat till annan plats.

Träscenen har flyttats till Renmarkstorget för användning där tills vidare. Den har anpassats för att kunna användas på den nya platsen samt målats/målats om. Stängslet runt träscenen på Renmarkstorget tas bort idag, fredag.

Avstängningarna står kvar i nuvarande läge under semestern för att utökas i omfattning då vi startar om på allvar måndag vecka 31.

Då avstängningarna är till för allas säkerhet ber vi er respektera dessa! Ställ också cyklar på anvisad P-plats (i dagsläget mot stängslet snett framför Rådhuset, se skyltar för cykelparkering).

Måndag vecka 31, efter semestern, kommer vi att stänga av Storgatan för genomfart under minst sex veckor för att kunna utföra arbeten med bland annat vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme. Alternativa gångstråk kommer att finnas tillgängliga.

Var uppmärksam på avstängningar/skyltar/hänvisningar, då dessa kommer att förändras eftersom arbetena fortskrider.

Titta på skiss över hur avstängningarna kommer att vara efter semestern, pdf.

Vecka 27

Träden på sidan mot MVG-gallerian är fällda och belysningsstolpar är nedmonterade. Byggstängsel är uppställt.

Träscenen är flyttad till Renmarkstorget och skall anpassas för att kunna användas där en tid framöver.

Likaså är ”Standing Man” flyttad, men ingen har väl undgått detta, då statyn sas bli ”hängd” i tidningarna. Kan dock lugna alla med att den flyttades på ett, för statyn, säkert och harmlöst sätt. Standing man ligger nu inbäddad och vilar i ett av kommunförråden, i väntan på att ställas upp igen på Rådhustorget i senare skede.

Nästa vecka gör vi färdigt anpassningarna av träscenen på Renmarkstorget och fortsätter med en del rivningsarbeten på torget, men inte i någon stor omfattning.

Dock pågår tömningen av markvärmesystemet för fullt i undercentralerna under Folkets Hus och före detta biblioteket.

Bild på Rådhustorget

Rådhustorget sedd ovanifrån. NCC har tagit en ”före”-bild innan rivningarna startade.

Vecka 26

Från vecka 26 kommer ombyggnaden av Rådhustorget att starta så smått.

De mer omfattande arbetena startar efter semestern, men vi börjar så smått med lite inhägnad av ytorna mellan MVG och Rådhuset för att kunna påbörja en del rivning, samt tömning av delar av markvärmesystemet.

Annars pågår just nu en febril planerings – och inköpsfas för att kunna starta på allvar efter semestern.

Jag kommer tillsammans med mina kollegor Erik Walleij och Karl-Göran Persson att utgöra Ncc:s platsledning under ombyggnadsarbetena 2016-2017.

I slutet av varje vecka kommer jag att skriva både om lite övergripande vad som händer just nu och vad som händer följande vecka i projektet, samt också viss viktig information om kritiska arbetsmoment mm.

I mån av tid försöker jag också bifoga lite byggbilder, så att det syns vad vi gör, för de som inte har fönster ned mot Rådhustorget.

Titta på skiss över hur avstängningarna kommer att vara innan och under semestern, pdf.

Kontakt

Om du vill lämna synpunkter eller ställa frågor kan du göra det här:

Rådhustorgets mejl

Fler kontaktuppgifter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.